Dilemma

Posted by

Szűcs R. Gábor

>Bóka János lesz az EU-ügyi miniszter.
Személyét nem ismerem, életrajzát olvasva a világon semmi kifogás nem lehet, életkorából fakadóan bizonyára nagy munkabírású, emellett elméletileg és gyakorlatilag is tapasztalt, politikailag függetlennek látszik, szakmailag egyenesen kiválónak. Csodálom, hogy a miniszterelnök őt választotta, első gondolatom az volt, hogy valami tévedés lehet. Nem az. Ennek ellenére van néhány dilemmám.
Egy: nem lett volna-e jobb a Miniszterelnöki Hivatalban, akár miniszteri rangban elhelyezni: Egy miniszter, igaz, már van ott, de ő olyan, mint egy alapszervi párttitkár, és hosszú évek során sikerrel bizonyította, hogy roppant tehetségtelen. A európai ügyek viszont valamennyi minisztériumhoz tartoznak, hiszen az EU olyan intézmény, amely átfogja az élet szinte minden területét. Ezért jogos lenne ezt a minisztert és munkatársait a többi minisztérium fölé helyezni
Kettő: most mi lesz a Külügyminisztérium azon funkciójával, hogy minden nemzetközi tárgyalásához, megállapodáshoz, kapcsolathoz a közreműködése ill. (az EU esetében) koordinálása kell?
Három: több megoldás kínálkozik: a Külügyből és minden más tárcától is az EU-s gárda nagy részét áthelyezik az új minisztériumba, vagy minden miniszteri szintű uniós tanácsi ülés előtt (persze, az Európai Tanács ülései is előtt meg pláne) ez a új minisztérium adja az előkészítő anyagot a többi tárca és a brüsszeli képviselet anyagai alapján. Ezt a teendőt eddig jószerivel (az Európai Tanács előtt mindig) a Külügy látta el.
Négy: ki fogja felügyelni a brüsszeli képviseletet?
Következtetés: akárhogyan is lesz, az Igazságügyi Minisztérium öncsonkítása azt jelenti, hogy a jogi vita az Unióval lezártnak tekinthető. A pénzeknek annyi.
A Külügyminisztérium hatáskörét jócskán megnyirbálták. A sajtkukac Szijjártó kifutófiúvá küzdötte föl magát.