Mi az, hogy affirmative action?

Posted by

Béndek Péter
>Nagyon felületesen összefoglalva a Supreme Court eltörölte az egyetemi felvételek egy részében eddig alkalmazott “faj, bőrszín és szexualitás” alapú pozitív diszkriminációt (affirmative action – pozitív cselekvés),  az Egyesült Államokban. A többséget a konzervatív bírók adták, mert most ők vannak többségben a Roberts-bíróságon. A döntés nekem azért szimpatikus, mert közben megadja az egyénekkel kapcsolatos mérlegelési jogot abban az esetben, ha a felvételizőnek igazolható társadalmi hátrányokat kellett leküzdenie, mielőtt eljutott életének erre a fontos pontjára.

Ezzel együtt a tanulság az, amit eddig is tudtunk: a konzervatív felfogásban az egyén életére a legnagyobb hatással a személyes képességei és akarata vannak, a progresszív nézet szerint viszont a társadalmi körülményei, ezért — mondja a progresszív mainstream — a személyes adottságokat és képességeket versenyhelyzetben súlyozni kell a szociokulturális háttérrel (lásd Rawls-ot egy idevonatkozó normatív megoldásról). Nagyon sok minden, ami társadalmi konfliktust jelent egy ideje a fejlett világban, ebben a törésvonalban van elhantolva. A Bíróság nem tud túllépni ezen, azaz végsô soron ideologikus döntés született (ti. az alkotmányból levezethetô lett volna az eddigi értelmezés fenntartása is).

Bizonyos konfliktusokban, amilyen ez is, egyszerûen nem lehet modus vivendit teremteni, legföljebb kiskapukat/kivételeket keresni a törésvonal egyik vagy másik oldalán lévő álláspont érvényesítésében. Ez alkalommal is ez történt. Majd ha Magyarország jogállam lesz és ennek szellemében mûködik az alkotmánybírósága is, épp a mély politikai kulturális törésvonalunk okán ilyen esetek tucatjával fognak elôfordulni itt is.