Mennyből a Terrorelhárítási Központ lejött hozzátok

Posted by

Gábor György

A Magyarországi Református Egyház számára létfontosságú a TEK-től megkapott eszközök mielőbbi birtokbavétele – természetesen szigorúan hitéleti feladatok ellátása végett –, hiszen – egyfelől – sem a keresztség, sem az úrvacsora sákramentuma nem nélkülözhet egyetlen gépkarabélyt vagy maroklőfegyvert sem, még csak az kéne, ilyen perverz és dekadens fantazmagóriával kizárólag az elpogányosodott, Krisztus igaz útjáról letért, vallástalan, templomkiüresítő bűnös nyugati világ rendelkezik. Miközben újfent javában zajlik a libsi hisztike és ajvékolás, aközben a dollárbaloldal saját felkészületlenségéről és a keresztény értékrend iránti teljes tudatlanságáról és közömbösségéről állít ki bizonyítványt.

Mert mi is a probléma azzal, hogy Orbán Viktor volt miniszterének és lelki vezetőjének, Balog Zoltán református püspöknek, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnökének az egyházkerülete, a Dunamelléki Református Egyházkerület, amelynek teljes véletlenséggel Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a jogtanácsosa (micsoda mázli, de hát épp a kálvinisták ne tudnák, mi is az a predesztináció?), na szóval a lényeg, hogy épp ez a Dunamelléki Református Egyházkerület Isten örök elhatározásának eleve elrendeltségéből fakadóan, szigorúan a hitéleti feladatok ellátása végett 111 állami ingósághoz jutott hozzá, ingyen és bérmentve, amely ingóságok mind a Terrorelhárítási Központból származnak, s mind a TEK nyilvántartásában szereplő leltár-azonosítókkal vannak ellátva.

Na és? Mi ezzel a baj? A keresztény-nemzeti kormány homlokterében kiemelt nemzetstratégiai tényezőként vannak jelen az egyházak és a gyermekek, a jövő nemzedékei. Most az történt, hogy rövid és felelős gondolkodás után a miniszterelnökség úgy döntött, hogy az óvodák helyett első lépésben a Magyar Református Egyház kapja meg a Glock 17-es maroklőfegyvereket, a Heckler & Koch MP5 A5 géppisztolyokat, az AMD–65 karabélyokat és a HK416 gépkarabélyokat, amelyek percenként 850 lövést képesek leadni, s amellyel Oszama bin Ládent sikerült likvidálni, az Ulbricht Hoplit lövedékálló sisakokat és a Mehler Vario System IV. fokozatú lövedékálló mellényeket, Molle kiegészítőkkel.

Ellenzéki álhír, hogy a kormány ezután már nem juttat soha többé vállról indítható páncéltörő rakétákat, nagykaliberű mesterlövész fegyvereket és házilagosan előállított, rusztikus, kézműves csomagolású, Matrjoska-szerűen szétszedhető díszdobozos kiszerelésű, orosz importból visszamaradt Novicsok típusú idegmérget az óvodákba, de a jelenlegi gazdasági helyzet, az ukrán megszállók és a magyar háborúpártiak gyilkos háborúja az ab ovo pacifista, háborúellenes Oroszországgal szemben, valamint az agonizáló Nyugatról gerjesztett infláció szükségessé tette a fontossági sorrend meghatározását, ezért most az egyházat illeti az elsőbbség, ám a kormány ígérete szerint augusztus 20. előtt az ország óvodáiba is eljutnak a fenti termékek, amelyeket – a tervek szerint – ünnepélyes keretek között Novák Katalin és Balog Zoltán közösen ad majd át.

A Magyarországi Református Egyház számára létfontosságú a TEK-től megkapott eszközök mielőbbi birtokbavétele – természetesen szigorúan hitéleti feladatok ellátása végett –, hiszen – egyfelől – sem a keresztség, sem az úrvacsora sákramentuma nem nélkülözhet egyetlen gépkarabélyt vagy maroklőfegyvert sem, még csak az kéne, ilyen perverz és dekadens fantazmagóriával kizárólag az elpogányosodott, Krisztus igaz útjáról letért, vallástalan, templomkiüresítő bűnös nyugati világ rendelkezik, másfelől a Magyarországi Református Egyház Balog Zoltán vezette Dunamelléki Református Egyházkerülete számára mind a mai napig mérvadó és meghatározó a 314-es Arles-i zsinat III. kánonja, amely az alábbi módon rendelkezik: „Azokról, akik a béke idején eldobják a fegyvert, azt határoztuk, hogy maradjanak távol a közösségtől.” (Az ókeresztény kor egyházfegyelme, szerkesztette, fordította, jegyzetekkel ellátta Erdő Péter, Szent István Társulat, Budapest, 1983. 266.)

És ha még továbbra is folytatja a dollárbaloldal a nemzeti-keresztény kormány és az egyházak gyalázását a TEK nagyvonalú ajándékát illetően, amelynek lebonyolítására a miniszterelnök egyenest Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert bízta meg, őt téve felelőssé, hogy a Magyar Vagyonkezelő Zrt gondoskodjon az átruházási szerződés megkötéséről, szóval ha ezután sem érti meg ez a nemzetrontó fehérjehalmaz a fent ismertetett ajándékozás lényegét, akkor ez a vallásokban járatlan ateista csürhe mielőbb üsse fel Máté evangéliumát, s mindenfajta manipulatív, allegorikus értelmezést mellőzve, olvassa el szó szerinti jelentésében Jézus alábbi mondatát: „Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. (Máté 10,34-36).

A magyar kormány az Alaptörvény szellemében az összes történelmi egyházat mindenfajta megkülönböztetés nélkül egyenrangú partnernek tekinti, ezért a vatikáni megállapodásnak megfelelően a Magyar Katolikus Egyháznak a közeljövőben – kizárólag hitéleti feladatok ellátása végett – repülőgép anyahajókat kíván juttatni és nagyobb mennyiségben F16-os vadászbombázókat. A Magyarországi Evangélikus Egyház – ugyancsak hitéleti feladatok ellátása végett – harci kiképzésű delfineket vehet majd át a magyar államtól. A Mazsihisz pedig temetői rendbetételéhez továbbra is számíthat az állam nagyvonalú segítségére.