Hisztérikus? Marxista-leninista vélemény?

Posted by
Bánó Attila Úr!
Ön a Magyar Nemzet június 18-i számában „Eljött az idő Horthy Miklós tisztességes megítélésének” címmel írt egy mélységesen tisztességtelen cikket.
Ha csak a saját családomat veszem alapul, apámat, anyámat, nagyszüleimet, nővéremet 1944 július 7-én Auschwitzban lemészárolták. Családom mélyen (a bigottságig) katolikus volt. Az én életemet katolikus szerzetesek mentették meg. Mindez Horthy megítélése szempontjából mellékes; felelőssége a valamennyi (437 ezer) Auschwitzba deportált ügyében függetlenül attól, hogy zsidó vagy csak zsidó származású volt, egyforma. Mert ki volt akkor hazánk kormányzója? Ő, az erre tökéletesen alkalmatlan Horthy Miklós. Én a tömeggyilkosságokért közvetlenül felelős Endre Lászlót, Baky Lászlót gazembereknek, a közvetve felelős Horthyt „csak” hitvány alaknak tartom. Ami pozitívum uralkodása alatt történt, az Bethlen Istvánnak köszönthető.

Dajkamesék vannak leírva arról, hogy az auschwitzi jegyzőkönyvek megérkezése előtt Horthy nem tudott a deportáltak sorsáról. Itt egyszerű a megítélés. Ha kormányzóként nem tudta, milyen szörnyűségek történnek a deportálás előtt a gettókban, akkor azért volt alkalmatlan, hitvány alak. Ha meg tudott, akkor azért. (Csak egy példa: nagyanyám, anyám és nővérem vagináját Horthy csendőrei szombathelyi ápolónőkkel feltúratták kincseket keresve.)

Hogy Klessheimben 1944. március 18-án kiszolgáltatta a zsidókat és zsidó származásúakat Hitlernek, ez történelmi tény. Nem mondott le, sőt kormányzói tevékenységét hazánk német megszállása után is folytatta, az is tény. Egy példa: 1944. június 23-án nagy cécóval vitézzé avatta az általa előzőleg miniszterelnökké kinevezett fasiszta Sztójai Dömét. Kormányzóként július 6-án leállította a deportálást. Ezt nyilvánvalóan a hozzá a Római Pápától Roosevelt elnökig megérkező tömérdek tiltakozó távirat hatására tette, amelyekben kilátásba helyezték, hogy háborús bűnösnek fogják nyilvánítani. Volt rá kormányzóként hatalma, hogy ezt megtegye. Ha egy héttel korábban tette volna meg, megmaradt volna az én családom, ha meg Klessheim után gerincesebben, kormányzóhoz illően viselkedett volna, akkor a többi százezer is.

Felháborító, hogy ön az én (és sokszázezer vagy millió) embernek az önével ellentétes véleményét hisztérikusnak, marxista-leninistának bélyegzi. Megírom, hogy az 1956-os forradalomban nemzetőr voltam. Ezért a Szegedi Egyetem fegyelmi bizottsága megfosztott tanársegédi címemtől, eltiltott az oktatástól. Így kerültem az iparba, ahol Széchenyi-díjas akadémikus lettem.
Üdvözlettel:
Dr. Görög Sándor
Richter Gedeon Nyrt nyugdíjasa
Széchenyi-díjas, c. egyetemi tanárCímkép: Horthy és Hitler