Csak tiszta forrásból

Posted by

Szent-Iványi István
>Sokan értetlenkedtek Böröndi Gábor altábornagy meglepő kijelentésén a második világháborúval kapcsolatban, és nem találták a forrását a szittya gondolatmenetnek. Túl azon, hogy a vezérkari főnök a kormány propagandájának kíván túlteljesítve megfelelni, kijelentése történelmi forrásokra is támaszkodott. Szó szerint megegyezik Molotov szovjet külügyminiszter, illetve Sztálin szovjet vezető narratívájával. Figyeljük csak!

Molotov 1939. szeptemberében, a Szovjet Legfelső Tanács 5. rendkívüli ülésszakán kijelentette, hogy: «Elegendőnek bizonyult először a német hadsereg, azután a Vörös Hadsereg gyors csapása Lengyelországra, hogy a versailles-i szerződés e szörnyszülöttéből, amely a nem lengyel nemzetiségek elnyomásából állt, ne maradjon meg semmi… Jelenleg, ha az európai nagyhatalmakról beszélünk, akkor Németország az az állam, amely a háború gyors befejezésére, a békére törekszik, viszont Anglia és Franciaország, amely még tegnap az agresszió ellen harcolt, a háború folytatását akarja, a békekötés ellen van… Anglia és Franciaország kormányzó körei az utóbbi időben megkísérlik, hogy úgy tüntessék fel magukat, mint akik a népek demokratikus jogaiért, a hitlerizmus ellen harcolnak… A hitlerizmus ideológiáját, mint minden más ideológiát, lehet elismerni vagy lehet tagadni, ez – politikai nézet dolga. De mindenki megérti, hogy ideológiát nem lehet erőszakkal megsemmisíteni, nem lehet háborúval elpusztítani, ezért nemcsak esztelen, de bűnös dolog is olyan háborút viselni, mint a „hitlerizmus megsemmisítésére” indított háború, mely a „demokráciáért való harc” hamis cégére alatt folyik.»

A Pravda 1939. november 30-i számában Sztálin kijelentette, hogy „nem Németország támadta meg Angliát és Franciaországot, hanem Franciaország és Anglia támadta meg Németországot… durván elutasították Németország béketörekvéseit és a Szovjetunió erőfeszítéseit”.

Na ugye?

Címkép: Molotov, Robbentrop, Hitler

Új Hét