Vásárhelyi Mária Családtörténet 1.

Posted by

Amikor arra vállalkoztam, hogy három héten keresztül a @Haver Alapítvány
nagykövete leszek és támogatást gyűjtök számukra, akkor azt is vállaltam, hogy a
támogatásért cserébe, minden nap közzéteszek egy rövid részletet a készülő
családtörténeti mesémből.
Íme a kezdetek:
A Zacherok, anyai ági felmenőim, az 1700-as évek első felében Cseh-
Morvaországból települtek át Magyarországra. A Zacher nevet – amely valószínűleg
a zsidó Zakariás próféta nevéből származik – nem sokkal korábban vették fel, amikor
Cseh-Morvaországban minden családfőt vezetéknév felvételére kötelezték.
Cseh-Morvaországban ebben az időben csaknem 14 ezer felnőtt zsidó élt, Prágában
volt a Monarchia legnagyobb zsidóközössége, jelentősen előre haladva az
asszimiláció útján, amit mi sem bizonyít inkább, mint hogy az itt élő zsidók többsége
már nem héberül, hanem németül beszélt. Az antiszemita beütésektől sem mentes
korabeli uralkodót – III. Károlyt – azonban komolyan nyugtalanította az egyre bővülő
zsidó közösség és „túlszaporodásuk” megakadályozása érdekében rendelettel
korlátozta a zsidók családalapítását. Ez a rendelet kimondta, hogy az izraelita
családokban csak a legidősebb fiúgyermekek alapíthatnak családot. Emiatt döntött
úgy a fiatalabb Zacher fiú, Volf, hogy átköltözik a Monarchia egy másik államába,
Magyarországra, ahol ekkoriban viszonylag háborítatlanul éltek a zsidó közösségek.
Zacher Volf Nógrád megyében telepedett le, Farkasra magyarosította nevét és ott
alapított családot. Az egyre terebélyesedő család felnőtt tagjai kezdetben afféle
vándorkereskedő életet éltek, faluról-falura járva vásárolták fel, majd adták el a
nyersbőrt, a gyapjút, lábast, fazekat, tányért, mikor mit tudtak jó áron beszerezni.
Később, amikor anyagilag már szilárdabb lábakon álltak, Balassagyarmaton nyitottak
szatócsboltot, ami szépen hozott a konyhára, az egész család megélt belőle. Zacher
Farkas a település adófizető polgára, a lélekszámában egyre gyarapodó helyi zsidó
közösség megbecsült tagja lett.
Az alábbi link megnyitásával küldhettek támogatást a Havernak. A legkisebb is
számít!
https://www.jougyekert.hu/…/kovetek…/hajra_haver.html…

Címkép: Basilides Sándor: Balassagyarmat