Bibliai szakmunkásképző

Posted by

Pársoros jegyzetek
Nagy Bandó András
>Azt tudom, hogy gázszerelőből lesz a nagyvállalkozó, de azt nem
tudtam, hogy egy egyszerű, kétkezi szakmunkásból, egy ácsból lesz
Isten fia, Jézus Krisztus, márpedig az illiberálissá lett liberális ateista erre
utalt, amikor a minapi beszédében úgy fogalmazott, hogy Krisztus urunk
is egy szakmunkás, egy ács volt.
Ez egy elég brutális lépés a Parlamentben hajdanán elhangzott, mostani
árnyékpárttá sorvadt KDNP kivonuló képviselőinek odavetett gúnyos
szövegtől, jelesül: „Csuhások, térdre, imára!” Ez párja a „Ne mi kapjuk a
legtöbbet!” Tokajban elhangzott, jegyzőkönyvben rögzített
alapmondatnak, mely arra utalt, hogy a szétosztható közpénzekből
inkább kevesebbet kapjanak, a legtöbbet kapja más. Olyasféle mondatok
ezek, mint a „Ha én egyszer kinyitom a számat!”, vagy „A fiúk a
bányában dolgoznak.”, vagy (hogy saját szövegeimből is idézzek egyet:
„Három szép gyerekem van… meg két csúnya…”
Szóval kolosszális változásokon, mondjuk, amolyan Saulusból
Paulus metamorfózison esnek át ezek a köpönyegforgató héroszok, egy
idő óta, mondjuk, manapság nagy a forgalom a damaszkuszi úton. Ki
gondolta volna azokban az emeletes ágyakkal bebútorozott kollégiumi
szobákban, hogy a később illiberális pártvezérré és az országgyűlés
elnökévé lett ateista KISZ-tagok, legfőképp a KISZ-titkárok odáig
vallásosodnak, hogy legfőbb, kedvesnek nevezett vezetőjük Krisztus
urunkat emleget?
A legendák szerint Jézus apja, akit Máté evangéliuma Jákobként,
Lukács pedig Éli néven említ, lehetséges, hogy famegmunkáló
mesterember volt, egyetlen érdemleges emléket vagy mondatot nem
idéznek tőle, Jézus 12 éves kora után nem is említik. Fogadjuk el, hogy
faműves volt, ács is, igaz, akkoriban nem volt sok dolga egy ácsnak,
lévén az európai tetőszerkezetek arrafelé fölösek, tehát szükségtelenek
voltak, ha valami pénzt hozott a konyhára, az a kereszt készítése volt,
kötelező akciózás nélkül is elég sok fogyott belőle. Elégedjünk meg azzal
a legendával, hogy Jézus apja ács volt, és ha így volt, akkor Jézus akár
el is sajátíthatott egy-két szakmai fogást, fűrészelést, gyalulást,
horonyvésést, esetleg látott életében ácskapcsot, Andráskeresztet, de az
biztos, hogy költői-politikusi túlzás, hogy szakmunkás volt, azaz
okleveles ács.
Mindezt a költői túlzást példaként hozta elő Orbán Viktor, hogy lám,
nem szégyen szakmunkásnak lenni, bármi lehet a jó szakemberből, akár
Messiás is. Lehet, valamivel jobb példát is találhatott volna, hogy
egyszer majd egy falusi gázszerelő istenül meg, de úgy ám, hogy
eszébe sem jut Mammon ellen prédikálni, sőt, isten és a kormányfő
segítségével ő maga válhat Mammonná.