Magyar életmód a rezervátumban

Posted by

Magyaur

>Az ortodox-konzervatív orbánisták a „magyar életmód” kifejezés alatt tulajdonképpen a rezervátumban élő, abba bezárkózó „székely életmódot” értik.

Amikor az orbánisták a „Magyar Életmódról” fantáziálnak, akkor elvileg a csendes többség nevében beszélnek, mondván itt egyfajta életstílus, életfilozófia van érvényben, és vagy megszoksz, vagy megszöksz… A paradoxon az, hogy az összességében toleráns, európaias, és szekularizált magyarországi lakosság torkán egy idejétmúlt, frusztrált, kisebbségi életmódmintát; a „székely életmódot” akarják lenyomni, csak ezt nem mondják ki (bár jelzésértékű, hogy a székely zászló a stréber orbánista intézményeknél helyettesíti az EU zászlót).

Egyértelmű, hogy az Orbán-rendszer számára nem a városiasabb, nyitott erdélyi, hanem a kisebbségi, falusi, bezárkózó, vallásos, román/idegengyűlölő székely életmód a minta.

A székelység jó része, amely hősiesen ellenállt a Ceausescu nacionál-bolsevista diktatúrájának hajlamos elfogadni azt a nézetet, hogy sovinizmus természetes politikai alapállás a rivalizáló nemzetek közt: a cél a szuverén, önellátó (még ha ez az életszínvonal rovására is megy), katonailag erős és főleg ideológiailag jól kontrollált nemzetállam…

Érthető ha önigazolás gyanánt az elszegényedő és a nemzetközileg elszigetelődő orbáni-Magyarország egy ilyen politikai-ideológiai mankót keres magának. Orbán a felkorbácsolt nemzeti érzés révén hiszterizálni akarja a számára túl passzív, túl fogyasztás-központú, túl EU-párti és túl liberális magyarországi közvéleményt. Ezért hát olyan ideológiai-politikai és vallási propagandára készülnek a “magyar életmód” örve alatt, amely a felkorbácsolt érzelmek, valamint a Securitate-hoz hasonló lakosság megfigyelés révén a többségi közvéleményt ráhangolják az Európától való eltávolodás elfogadására.

Az ortodox-konzervatív orbánisták  “Magyar Életmód”-ideológiája tulajdonképpen hadüzenet a Magyarországon élő többségi társadalom modern életmódja ellen!