Autokratáknak pénzt nem adunk! – hangzott el az Európai Parlamentben

Posted by

Arató László

>Az Európai Bizottság minden évben elkészíti valamennyi tagállamra vonatkozó jelentését a jogállamisággal összefüggésben. Ezt nyáron teszik közzé, vagyis már
javában készülnek az ez évi beszámolók is. Az Európai Parlament azonban a tavalyi évről szóló jelentéssel kapcsolatban alakította ki most az álláspontját, amelyben szó esik Magyarországról is.

Az Európai Parlament kissé talán szokatlan módon kézfeltartással, de látható többséggel fogadta el saját  álláspontját . Ebben üdvözlik az Európai Bizottság éves jelentéstételi eszközének fejlesztéseit, amelyek közül sok összhangban van a parlament korábbi ajánlásaival. Jelzik azonban a képviselők, hogy számos probléma továbbra is fennáll. Az EP azt követeli, hogy az elemzés hatókörét bővítsék ki az uniós értékek teljes körére, az eredményeket összekapcsolva az EU értékeinek és költségvetésének védelmét szolgáló eszközök aktiválásával.

Különös aggodalmukat fejezik ki a sajtószabadság és a pluralizmus visszaesése miatt, és arra figyelmeztetnek, hogy az újságírók továbbra is veszélyben lesznek mindaddig, amíg az intézmények nem indítanak eljárást a leleplezett korrupció miatt. Az állásfoglalás sajnálatát fejezi ki a kémprogramok tagállamok általi jogellenes használatával kapcsolatos országspecifikus ajánlások hiánya miatt is, és ugyancsak aggasztónak tartja a nemzeti igazságszolgáltatási tanácsok egyes országokban történő folyamatos átpolitizálását. A képviselők kiemelik, hogy az Európai Bizottságnak az országspecifikus ajánlásokhoz társítania kell végrehajtási határidőket, célokat és konkrét intézkedéseket is. Ehhez kapcsolódóan:  Az év, amikor kimondták, hogy Magyarország már nem demokrácia. Még mindig hibrid

Ami Magyarországot illeti, az állásfoglalásban emlékeztetnek arra, hogy a parlament már jelezte: Magyarország a vonatkozó mutatók szerint a választási autokrácia hibrid rendszerévé vált. Egyértelműen Magyarországra utaló kitétel, hogy az EP „sajnálatosnak tartja, hogy egyes tagállamok hatóságai nem működtek együtt a parlament vizsgálóbizottságával a Pegasus és az ahhoz hasonló kémszoftverek használatának kivizsgálása érdekében”. A vitában szóba került a jogállamisági mechanizmus, amelynek köszönhetően Magyarország még mindig nem juthat hozzá az uniós forrásokhoz, és hasonló helyzetben van Lengyelország is. Daniel Freund német zöldpárti képviselő azt mondta, hogy a két ország esetében 140 milliárd euró befagyasztása történt meg, ez azonban nem öncél, mert az EU reformokat szeretne látni mindkét kormánytól. „Az ígéretünk az, hogy addig függesztjük fel a pénzeket, amíg valós, érdemi reformok nem történnek, amíg nem látjuk, hogy a korrupciót visszaszorítják. Amíg ez nem történik meg, és nem lesz elegendő a változtatás, addig még több pénzt kell befagyasztani, addig, amíg Orbán és Kaczyński meg nem érti, hogy autokratáknak és olyanoknak, akik a jogállamiságot lábbal tiporják, pénzt nem adunk” – jelentette ki Freund.

ujhet.com