Nők és a háború

Posted by
Nők a hátországban (Szerkesztő: Virányi Péter)

>A közelmúltban jelent meg  Virányi Péter szerkesztésében a Nők a hátországban című kötet. A benne olvasható húsz tanulmány olyan területekre világít rá, melyekkel eddig jobbára marginálisan foglalkoztak a társadalomtudósok. A nők, akár termelőként, akár atrocitások elszenvedőiként általában a háttérbe szorítottan jelentek meg a korral foglalkozó szakirodalomban.

>A második világháború idején az érintett nemzetek számára a háborús erőfeszítés az egész társadalomra hatással volt. A háború egyaránt mozgósított minden felnőttet: férfiakat és a nőket egyaránt. Számos területen hozott változást, de az egyik legnagyobb fordulat a nők társadalmi szerepének felértékelődése volt. Többek között ekkor változott meg alapjaiban a róluk kialakult kép: háziasszonyokból dolgozók lettek. Amikor a férfiak a harctéren vannak, a nőknek kell átvenni helyüket a munkában. Ők viselték a felelősséget és a kockázatot azért, hogy családjukat kivonják a bajból. Sok esetben a nőknek továbbra is fenn kellett tartaniuk a háztartásukat és gondoskodniuk kellett gyermekeikről, miközben teljes munkaidőben dolgoztak.
“>A II. világháború tele volt rendíthetetlen nőkkel, akik maximálisan kivették a részüket a harcból. A férfiak legtöbbször nem tudták, mihez is kezdhetnének azokkal nőkkel, akik példásan teljesítettek anélkül, hogy irányítani kellett volna őket  – gyári munkásoktól az ellenállásban résztvevőkig.

>Ezzel párhozamosan a náci rezsim gyakran tette brutális üldözés célpontjává a zsidó és nem zsidó nőket egyaránt, melynek formája sokszor kimondottan női mivoltukhoz kötődött. A világháború áttekintése, valamint az egyes országok háborúba való belépésének és részvételének összefoglalása keretet ad a nők egyedi körülményeinek jobb megértéséhez. >A kötet lebilincselő, feszültséggel teli – olyko tárgyilagosságukban is felkavaró tanulmányai inspirálóan emlékeztetnek arra, hogy a nők sajátosan változó szerepére a történelemben.
>A kötet olvasóiban megfogalmazódó gondolatok egyben segítenek azt is megértetni, hogy anakronisztikus a napjainkban ismét felvetődő koncepció, amely a nőket visszakényszerítené egy évszázadokkal korábbi társadalmi státuszba.

Kronosz Kiadó, 2023


Bedő J. István szerkesztő
olvassbele.com
ujnepszabadsag.com