Amikor a disznó hazudik

Posted by

Rezeda
>Az a hír most épp, hogy a magyar országgyűlés március 31-én szavaz a finnek és a svédek NATO csatlakozásáról, pedig már Hende Csaba is megjött Helsinkiből. Azt nem tudjuk, hogyan mennek a parlamentben a dolgok, de állítólag Semjén döntött úgy, nem hívják össze a bátrakat, illetve a díszletként szolgáló ellenzéket. Tavaly nyár óta szórakozik hazánk a két északi országgal és a NATO-val, amin nagy valószínűséggel nem lepődik meg senki, mert, ha lehet így fogalmazni a diplomácia nyelvén, már mindenkinek tele van a töke Orbánnal, a Fidesszel, de, ami egészen sajnálatos, miattuk valaha volt szép hazánkkal is.

Néha azonban lehullanak a díszletek Orbán bábszínházában, és az aláomló paravánok mögül előkandikál a nagybüdös semmi. Ez most épp abban mutatkozott meg, hogy Balla György (a Fidesz frakcióvezető-helyettese, akinek hála a jóistennek eddig a nevét sem hallottuk), újabb narratívát adott a NATO-szavazás halogatásának, amikor pengeélesen kijelentette, ez azért van, mert „Brüsszel hazudik, mint a disznó”. Több dolog van itt, ami figyelmet érdemel a névtelenség homályából a fény felé kacsintó fideszkatona fölordításában, s ezek közül az első a képviselő nyelvteremtő ereje és plasztikus fogalmazása.

Mert ugyan magunkat meglehetősen jártasnak tartjuk édes anyanyelvünk rejtelmeiben (szókészlet, grammatika, nyelvtörténet, etc.), de ilyen szófordulatot még soha a büdös életben nem hallottunk, mivelhogy nincsen. De már van, ha a Fidesz mondja, ilyképp előttünk áll kegyelmes urunk cimborája, akit hellóröfivel üdvözölt az ólban, viszont kiderült, nem lehet hinni neki, mert malac lévén hazudik, mint a disznó. De ez a legkisebb baj. Az jelesül, hogy a tulokmagyarok nem tudnak magyarul, hanem valami egészen más nyelvet használnak, ami azonban tele van pontatlanságokkal, illetve hazugsággal.

A nyelvről annyit vázlatként, hogy a hazug disznó összetétel egy dolog, mint élő kapcsolat, illetve a hazudik, mint a vízfolyás a másik, ami szintén használatos a Kárpátok alatt. Ebből alkotta Balla fideszista a mellbevágó új mondatot, de vélhetően nem Kazinczy nyelvújító buzgalmával, hanem, mert fingja sincsen édes anyanyelvünkről, ami az ő beosztásában nem is követelmény, csak akkor nem kellene megszólalnia. Egyiküknek sem, tesszük hozzá sietve, viszont azt tapasztaljuk sajnálatosan, hogy ennek ellenére be nem áll a szájuk, így rombolva le az ország mellett a nyelvet is, tehát összegezve: mindent.

Mindezen túl azonban ebben a kontextusban nem lehet tudni, Brüsszel mit takar. Legáltalánosabban az Unió szinonímája a Fidesz narratívában, ami Unió azonban meglehetősen többrétegű, mégpedig annyira, hogy magunk is a tagja volnánk, tehát és következésképp mi is (illetve ők) hazudunk, illetve hazudnak. Más olvasatban a brüsszeli disznó, aki nem mond igazat, az Európa Tanács, az Európai Parlament is lehet, végső esetben azonban az ódon házak és utcák, akik csalfák és igaztalanok, de ez sincs így. Brüsszel ugyanis olyan szitokszó ma már, mint a liberális, a jogállam vagy maga Soros Gyuri bácsi.

Gyurcsányról nem is beszélve. Mert ezek az emlegetett hangalakok mind olyan ösztönöket hívnak elő a mély-, ős-, és turulmagyarokból (vö.: tulok), hogy savért szaladnak, illetve kinyílik az esernyő a zsebükben. Elemi ösztönök ezek, ahogyan a könyvdarálás okozta kéj, és a soha véget nem érő éjszaka révülete. És most, hogy előttünk áll a fideszvilág horizontja benne a frissen megismert, sötéten pulzáló Balla Györggyel, azt a kérdést tesszük fel magunkban, mert nekiszegezni nincs módunkban, hogy mi az anyánk valaga köze van a bizonytalan állagú Brüsszelnek a NATO-hoz, illetve a disznónak a hazugsághoz.

Nem remélünk választ, mégpedig azért, mert nincsen is. Slágvortokban: az EU-ban vannak olyan tagállamok, amelyek tagjai a NATO-nak, másfelől a NATO-nak vannak olyan tagjai is, amelyek egyszersmind az EU-é is, a két halmaz azonban teljesen nem fedi egymást. Ilyképp végképp nem tudjuk, ki hazudik, mint a disznó. Balla Györgyre tippelnénk, de akkor gondolkodást tételeznénk, az azonban tévedés volna. Mert olybá tűnik így összegezve, hogy ennek a fideszistának (sem) osztottak sok sütnivalót, amikor azért állt sorban, így ami belőle gondolatnak tűnőként előbugyog, az valami egészen más.