Emígyen szóla a szabad világ rossz szelleme

Posted by

(Townhall – USA)
>„Orbán Viktor február 18-i évértékelő beszédét könnyű jellemezni: a magyar politikatörténelem egyik legszánalmasabb süketelése volt” – írta a hangsúlyozottan republikánus és konzervatív amerikai portálon a minap Radványi Miklós, aki számos republikánus amerikai tisztségviselő mellett dolgozott politikai tanácsadóként, és Trump támogatásában a republikánus fősodortól elég messze jobbra álló személyiségként ismert, de sok-sok éve bírálja a magyar miniszterelnököt.

Radványi szerint a mai Magyarország leginkább katasztrofális problémája az, hogy honfitársainak többségében nincs meg a kurázsi ahhoz, hogy megmondja Orbán Viktornak: nem olyan nagy ember, mint hiszi. „Orbán valójában kulturálatlan, és civilizálatlan gyagyás, akinek az intelligenciája jócskán elmarad az átlagos értéktől” – írta a szerző, akinek a cikkéhez a portál mindenesetre odatette: „A szerzők véleménye nem feltétlenül esik egybe a portál álláspontjával”. Radványi így folytatta: „Mentális állapotát illetően Orbán született lázadó, aki képtelen alkalmazkodni a valósághoz. Lévén hogy egész életében inkompetens amatőr, totálisan tönkretette a hírnevét az egész világon. Ennek nyomán köznevetség tárgya lett még Moszkvában, Ankarában és Pekingben is, nem tisztelik, és nem kedvelik. Mi több: miközben ezerféle eszetlen szélsőség között ugrál összevissza minden magyarázat nélkül, már mindenki kiírta a megbízható partnere köréből. Végül: nevetséges zsarnoknak és szégyentelen kleptokratának tartják, és a nemzetközi közösség mindenütt megmutatkozó ítélete az, hogy Orbán Viktor megvetendő és aljas, zavaros politikus-pótlék”.

Orbán Viktor beszédének a hazai közönségéhez szóló része egyértelműen azt mutatja, hogy a szónok nem érti, milyen veszélyeket hordoz az esztelen populizmusból ésa gyűlölettel teli kultúrháborúkból összehozott szóáradata a magyar társadalomra, a politikai intézményrendszerre és a gazdaságra. Mi több: egyáltalán nincs tudatában annak, hogy az inflációt, amely messze a legmagasabb az Európai Unióban, és amelyet a beszédében „a háborúval” ikertestvér „ellenségnek” minősített, nem fékezhető meg egy zsarnok hagyományos, tekintélyelvű eszközeivel. Végül pedig abszolút megfeledkezik arról, hogy milyen pusztító hatással vannak az MNB tartósan magas kamatai a magyar és külföldi befektetésekre a munkaerő- piacokra. Továbbá az MNB lehetőségei túlságosan korlátozottak ahhoz, hogy reális célokat tűzzön ki, és értelmes korrekciókat hajtson végre az Orbán és destruktív kleptokráciája által meghatározott zűrzavaros politikai és gazdasági célok árnyékában- írta a szerző.

Egyértelmű, hogy Fidesz pártjának 2010 óta fennálló, ellenőrizetlen kétharmada Magyarországot odahaza sokkal szegényebbé, a szélsőségig megosztottá, külföldön pedig páriává tette. A groteszk módon átpolitizált alkotmányból, amelyet Alaptörvénynek neveznek, és amelyet a kormányzópárt kénye-kedve szerint tíz év alatt már tízszer módosítottak, töröltek minden féket és ellensúlyt. Így semmi nem akadályozhatja meg a végtelenül kapzsi “gengszterokrácia” politikai és gazdasági idiotizmusait. Mindezek következtében a zsarnoki rezsim mellett Orbán Viktor Magyarországát Brüsszel önzően közömbös magatartásának segítségével jog nélküli állammá változtatták, amelyben gyakorlatilag nem léteznek még a jog uralmának kiüresített elvei sem. Ám a legnagyobb veszélyt az egész szabad világ, főleg a NATO és az EU számára Orbán Viktor és zsarnoki rezsimjének romboló külpolitikája jelenti. Orbán kicsavarodottan értelmezi az európai és a világpolitikát, és ez abban gyökerezik, hogy a magyar népet negatív bűvöletben tartja az 1920-ban kötött trianoni békeszerződés – magyar szóhasználatban békediktátum -, amely az egykori magyar királyságot
területe 71,4, lakossága 63,5 százalékától fosztotta meg. Ez olyan illúziót teremtett, hogy az Egyesült Államok és a nyugat-európai államok elárulták Magyarországot. Csehszlovákia és Jugoszlávia kialakítása, valamint Erdély elvesztése bebetonozta az áldozatiság nemzeti traumáját. A Horthy-rezsim húszas években feltűnt jelszava, „Csonka Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország!”, nemzet- egyesítő felhívás lett a Hitler Németországával kötött katasztrofális szövetséghez, amely aztán Magyarország későbbi szovjet megszállásához vezetett. Tény, hogy ezek az együtt járó nemzeti tragédiák mélységes morális válságot okoztak a legtöbb magyar lelkében. Ez a válságazonban azt hozta magával, hogy a belpolitikában nyakatekert etikai skizofrénia alakult ki jó és rossz között, ez pedig egyebek mellett a nemzetközi porondon is jelentkezett a nyugat-európai morális alapoktól való jelentős devianciában. Így aztán főleg egzisztenciális okokból 1945 után a legvadabb nemzetiszocialistákból lettek a legkíméletlenebb sztálinisták, miközben a legelkötelezettebb kommunisták 1989 után a legelkötelezettebb demokratákká váltak. Így aztán Orbán Viktor Fidesz pártja, akárcsak a legtöbb ellenzéki párt teli van volt kommunistákkal és útitársaikkal. Sajnos ezt az erkölcstelen magyar ambivalenciát megerősítette az, hogy az Egyesült Államok és a vezető nyugat-európai országok védhetetlen módon az új szovjet és orosz vezetők szabad világ felé tett „megvilágosodott” gesztusainak megszállottjává lettek. Ez Margareth Tatcher „Tetszik nekem Gorbacsov úr” kijelentésétől egészen az Ukrajna lerohanása utáni naiv béketeremtő igyekezetéig terjed, és az EU vezető államai továbbra is a stratégiai fantáziák álomvilágában élnek.

Mindazonáltal Orbán Viktor Oroszországgal és Kínával kapcsolatos téboly-tünetei kritikusak a NATO és az EU jövendő kohéziója, valamint az Oroszországgal és a Kínával kialakulóban lévő konfliktus szempontjából. Orbán Viktor számára kritikus pontot jelent, hogy a Putyinnak nyújtott indirekt támogatása, valamint az agresszívan Kína-párti kampánya éles ellentétben áll mindkét szövetség kinyilvánított politikájával. Az ukrajnai és a szövetségek elleni hadviselése a hazai közönségnek szól. Orbán szerint ő a béke és a tartós európai biztonság bajnoka, míg ellenfelei vérszomja
háborús uszítók. Nemzetközi szinten azonban nem mer egyszer sem vétót emelni az EU vagy a NATO tagállamai által hozott egyetlen döntés ellen sem Orbán, mint minden skizofrén politikus, mindkét
lehetőséget akarja. Mivel ő a saját maga tanácsadója is, megpróbál a levegőben lebegni az Egyesült Államokkal és Európával szembeni zsigeri gyűlölete, valamint a Putyinnal és Hszivel szembeni zsarnoki elbűvöltsége között – írta a jobboldali konzervatív Radványi.

https://townhall.com/columnists/miklos-radvanyi/2023/03/01/thus-spoke-the-hungarian-cacodemon-of-
the-free-world-n2620073

Fordította: Horváth Júlia

Címkép: Radványi MIklós