Senki Alfonz kalandjai a Magyarságkutatóban

Posted by
Tardos János
>Kásler Miklós veszi át a Magyarságkutató Intézet vezetését.
Erről nekem Senki Alfonz Igoriban megélt kalandjai jutnak eszembe:
“Mellette egy alacsony, hófehér szakállas, nagy homlokú ember, drót szemüveggel. Zavaros tekintete nyugtalanul jár ide-oda.
– Higgye el, kolléga, ez itt az ulcus pepticum egy tipikus esete… Lehet, hogy megoperálom az illetőt – mondja éppen Kvaszticsnak.
– Kérem, ne tegye… – könyörgött az óriási sápadt Kvasztics, és puffadt, szeplős kezét összetette.
– Én vagyok a főorvos…! – kiáltja gőgösen, és ránk néz. – Önök betegek?
– Nem – feleli Senki.
– Mindegy – mondja jóságos, megnyugtató hangon -, majd azok lesznek, és én megoperálom önöket. Winter tanár vagyok.
Ez bolond! Kvaszticsra néztünk. Sóhajtva bólintott. Aztán odasúgja nekünk:
– Ma vagyok itt először. Borzalmas!
Winter tanár továbbment a vizitje során.
– Önnek mi baja?! – kérdezte az egyik jajgató néger beteget.
“Ön”-nek szólítja a bennszülöttet! Ki hallott ilyent!
– Semmi! – kiabálja rémülten a beteg. – Semmi baj! Simbu egészséges… Nem bántani!
A Simbu nevű szemén látszott, hogy magas láza van.
– Ki fogom húzni a fogait – mondja mosolyogva az ősz tanár. – Magának gennyes góca van valahol, és ez a fogától jön.
– Kérem, kolléga – mondja Kvasztics -, ez tiszta malária… Tapintsa meg a máját…
Winter tanár jóságos mosollyal csóválja a fejét:
– Ez egy peryostitis áttétele… Azonnali extraháció még megakadályozhatja a szepszist… – és már továbbmegy. Kvasztics álmos, vöröses, nagy szeme nyugtalan lesz. Azután ránk néz…
– Igen, ez ilyen kórház. Mit csináljak? – mondja, mintha felelne valakinek, pedig nem szóltunk.”