Novák elnök regimentje

Posted by

rezeda világa

>Novák kijelölt köztársasági elnök annyira büszke volt a férjére a szombati napsütésben, hogy által ölelte őtet, és szerelmetes pillantásokkal nézett fel a katonaruhás urára, aki a verőfényes napsütésben – plusz madárhang – katonai esküt tett. A kép tanúsága szerint férjuram szintúgy hatalmas büszkeséggel nézett a kamerába bele, olyan stramm boldogság iramlik kifele a képből, hogy majd’ kiszakítja itt nekem a monitoromat a nagy, Neria-béli családi idill. Sok ilyen párok vannak szerte a tépett hazában, dacos katonák, akiket nem rúgtak ki, és az ő szerelmes arájuk, egy heppi az egész rohadt ország. Csak azt nem tudni miért.

Novák kijelölt elnök kommentálta is a képet a közösségi oldalán, és bár, ne tette volna, mert a széles jókedvünk, ami épp kerekedni készült, huss, úgy elillant mint a bátor kisnyúl a mesében a francba. „A hazáért mindhalálig!” – ezt írta a képhöz a kijelölt elnök, mintha épp indítaná a frontra a hites urát, mint Svejk részeges tábori lelkésze a csapatokat. Olyan militáns lett ettől az idill, olyan Horthy-fasiszta szagú, hogy csavarta az orrunkat. Mért nem bírta azt búgni a fülébe a hites uramnak, hogy gyere Pista, vár a tyúkleves meg a kirántott hús, vagy valami ilyet, hogy mért akarja megdögöleszteni a szegény embert, ez a titok.

Illetve persze, hogy nem is az. Itt tartanánk lényegesnek leszögezni, hogy nem a magunk örömére elmélkedünk ezen a katonsádin. Nem, hogy mert esetleg pikkelnénk a kijelölt elnökre – dehogynem -, hanem az ok és indok, hogy miként egy nappal ezelőtt bátorkodtunk kifejteni, mily hatalmasan unjuk már azt, hogy nagyjainknak Marquezzel szólván még a seggéből is böjti szelek fújnak, akként irritál, mit irritál ordítóan idegesít és aggaszt az ugyane nagyokat megülő, és belőlük előpuffogó militáns maszlag. És itt szintén utalnánk nagy szeretettel Svejkre és a frontra indulóknak tartott tábori misére mosolygás végett. A hazáért mindhalálig – citáltuk már egyszer kijelölt elnökünk bájosan ostoba szavait, mintha valami romantikus regényben lennénk, de volt folytatása is ennek az egésznek. Mégpedig ez: „Büszke feleségként voltam szemtanúja annak, hogy férjem, István szakasztársaival együtt, a kiképzést követően letette az önkéntes tartalékosok esküjét. Szükségünk van az erős tartalékos haderőre is!”

Hát, ha erre telik, akkor ennyit kapunk, de ez nem semmi. Szőhetjük a pátosztól elemelt történetet tovább úgy is, hogyha Novák kijelölt elnökként a hadsereg főparancsnoka, akkor ki fogja hordani a gatyát a Sándor-palotában, ki mosogat, vagy ki csinál szódát. De el lehetne merengeni férjuram karakterisztikáján is, belelátni a fejébe neki, hogy vajh, mi késztette a kiképzésre meg a bokacsattogtatásra, hacsaknem az, hogy az angol királyi családban is divatban van az unatkozó hímek között a katonásdi. Akár ez is lehetett a késztető erő vagy a kényszerítő parancs. Csak pocakos tábornok ne váljék belőle, mert az veszélyes.

Az irányt ismerjük, értjük, viszont egyáltalán nem szeretjük. Látjuk férjuram bárgyú mosolyát, a reá vetülő szerelmetes elnöki szemeket, ahogyan csak a végvári vitézekre lehetett nézni annak idején, és ezen a ponton valahogyan benyomul a képbe, vagy eltakarja mintegy egy másik. Az jelesül, amikor Novák még nem kijelölt elnök volt csak családügyis lótifuti a színház alagsorában, és átszellemült képpel pucolta az ablakot a popsitörlőjével. Emlékszünk ugye, ahogyan a magyar anyát játszotta, most meg ugyanezzel a lendülettel a katona férjére szügyig büszke feleséget. Ilyképp fölvetül, mi volna az, amit nem lenne hajlandó álcául magára ölteni.

Ilyet azonban nem lelünk, se itt, se Fokföldön se Ázsiába’, amiből az fakad, az vonódik le nem is tanulságul, hanem kiábrándító józanságként, ami kétszer kettőként hull reánk, hogy Novák kijelölt elnök vagy az eszméért, vagy annak kegyéért, ami Orbán Viktor maga, mindenre képes lenne. Tudtuk ezt, láttuk is, csak elszomorító azt tapasztalni, ahogyan Orbán körül nincs egy ember sem, akinek önálló arca vagy gondolata volna. Mondják, szajkózzák, amit a legfőbb idióta valami okból kitalál, aminek ékes és hányni való bizonyítéka Novák fényképe és alatta a felirat a férjének: „A hazáért, mindhalálig! – Míg el nem feledjük, a mondatba az odaillő vesszőt mi tettük bele, elnök asszonynak erre sem futotta. De ez a legkevesebb.

Címkép: Novák Katalin és a katona-férj