Győr polgármestere nem felel

Posted by

Kulcsár László

>Életemben megírtam jó néhány ezer levelet; ha becslésem helyes, akkor legalább kilenctizedrészt magánlevél volt. A többi hivatalos. Lehet, hogy a szerencsémnek köszönhető: a nagyvilágban és itthon is magas rangú, tekintélyes, nemzetközleg elismert személyiségek készséggel és bizalommal fogadták érdeklődésemet, mert tisztában voltak vele: a pontos, hiteles, korrekt tájékoztatás szerfölött fontos, a tisztességes sajtót képviselő újságíró pedig partner – nem pedig ellenfél botorság lenne.

Győrnek egykor olyan polgármestere volt, mint Zechmeister Károly (1852–1910), aki néhány évtized alatt – követésre serkentő módon, megvalósítható, embert szolgáló tervei révén – kora polgári Magyarországának kiemelkedő ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási, művészeti, szociális mintavárosává fejlesztette Győrt. És akinek – Zechmeisternek – azóta sem született kellő világlátással, társadalmi érzékenységgel, a haladás iránti önzetlen elkötelezettséggel megáldott utóda.  És itt következzék a lényeg: évek óta nem óhajtja partnerként kezelni a város (ne féljünk a jelzőtől: feltételezhetően dölyfös!) vezetése azt a krónikást, aki tárgyilagosan és konkrétan közzé teszi a hiányosságokat. Mindenekelőtt a városképi sebeket és foltokat. Az újságíró az  atlatszo.hu  által sikerrel működtetett kimittud.hu portál segítségével juttatta el kérdéseit Győr városa vezetésének – hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére 2023. február 6-án.  

1.) Mi az oka annak, hogy Győr városának vezetése hosszú évek óta látványosan nem törekszik a történelmi belváros, illetve Újváros városrész műemlékeinek, műemlékjellegű épületeinek (kivéve az egyházi építményeket) a rendszeres karbantartására, a legszükségesebb állagmegóvó felújítások elvégzésére?

2.) A kérdéshez kapcsolódóan csak a leglátványosabb hiányosságokat említjük:  – Bécsi-kapu tér 1–3. saroképület – Király utca 4. (Napóleon-ház) – Radó-sziget, 19. századi műemlék csónakház. Miért nem méltatja tájékoztató válaszra a győri önkormányzat a neki megküldött írásokban megfogalmazott kérdéseket?
3.) Miért kellett éveket várni arra, hogy (újságírói észrevételek, az ügynemintézést kifogásoló cikkek ellenére) Győr erre hivatott vállalata megszüntesse a balesetveszélyes fel- és leszállóhely akadályát a Zechmeister utcán, a karmelita templom oldalában?
4.) Mi az oka annak, hogy sem a Dr. Dési polgármester, sem hivatalának sajtóosztálya (vagy akit éppen illet) nem hajlandó válaszolni a hivatalos, újságírói kérdésekre idestova négyszáz nap (!!!) óta?
5.) Miért nem hajlandók Győr városi főépítészei válaszolni a nekik megküldött újságírói kérdésekre?
6.) Mi az oka annak, hogy a győri városfejlesztés mintegy másfél évtizeddel ezelőtt nagy dérrel-durral bejelentett új szakaszában (az eddig megépült Vízivárosban) az egyetlen Penny-bolton kívül nincs semminemű kereskedelmi, szolgáltató, orvosi/egészségügyi, kulturális, oktatási stb. egység sem, ami általában városrésszé emelhet egy lakónegyedet? Lásd: https://infovilag.hu/vizivaros-nem-varos…
7.) Az Infovilág szerkesztősége – tekintettel arra, hogy a győri városháza következetesen figyelmen kívül hagyja évek óta a neki válaszadás céljából megküldött leveleit és újságcikkeit, minden bizonnyal ezeket az írásainkat sem látta (?), holott bennük számtalan konkrét kérdést fogalmazott meg a szerző.

Mi az oka annak, hogy a Győr városi Önkormányzat egyszerűen nem létezőnek tekinti a 2000-ben alapított (tehát 23. évébe lépett) Infovilág hírportált és negligálja a szerkesztőség közérdeklődésre számot tartó kérdéseit?

http://www.infovilag.hu

Címkép:  dr. Dézsi Csaba András polgármester. Indokolt a V-betű?