Erős állam

Posted by

Szűcs R. Gábor
>(Néhány megjegyzés Dobrev Kára rövid interjújához – ATV, 2023.02. 23.)
>Mert ami most van, az autokrata, állampárti keverék: egyfelől szocialista/”kommunista” jellegű: az állam (vélhetően az esetek zömében egyetlen személy) a választók, sőt, most éppen a parlament bevonása nélkül dönt a leglényegesebb kérdésekben (mi ez, ha nem az 1948/49 és 1989/90 közötti gyakorlat), másfelől kizárólagos jogkörét nyilvánvaló erőszakkal érvényesíti (pl. oktatásügy, akkumulátorgyár). Bár rendre bohócot csinál magából („nemzeti konzultáció”) valahogy nem nagyon emlegetik a császár új ruháját, mert az állam mindenre kiterjedő erőszakszervezete (Pegazus, Vodafone), besúgóhálózat, és most már gyakorlatilag teljes körű médiauralma révén a goebbelsi sulykolás ezt lehetővé teszi.
Ez a politikai háttér.

A gazdaság a hatalom birtoklásának alapja, sine qua non-ja, azaz magyarul: pénz nélkül nincsen hatalom és hatalom nélkül nincs további (több) pénz ahhoz, hogy a hatalom fenntartható legyen.. A gazdaságban az állam teljhatalmat szerzett, nem csak az oligarchiának nevezett pártvállalatok révén, hanem saját jogán is.

Erős állam?
Erős áram. Játék a szavakkal, de az áram- és majd valamennyi közműszolgáltatás állami kézben van. Folyik a bankok és pénzügyi szolgáltatók, a távközlés, lassan már a kiskereskedelem államosítása, nem egy éjszaka alatt, mint Rákosinál, de kitartóan, sőt, a miniszterelnök által az évértékelőben meg is ígérve. Felkészül: a repülőtér.

A médiáról már szóltunk, de az, egy magát (tekintsük öngúnynak) demokratikusnak nevező állam esetében példátlan hogy az állami rádió és televízió az uralkodó párt szócsöve legyen, a többi napilap és
periodika pedig a párt központi lapjának szövegét közölje, néha szó szerint, de mindenképp betartva a „vonalat” Nem is tudom, hogy mindegyiket, mind egy szálig Völkischer Beobacheternek, Der Stürmernek, vagy Pravdának és Izvesztijának nevezzem-e. Mi több: groteszk, hogy az állam megszabja a tévécsatornák sorrendjét. Ilyen a világon sehol nem fordul elő, ezt csukott szemmel állítom.
Az erős állam erős erőszakszervezetekkel jár., a rendőrminiszteré az oktatás- és az egészségügy, az előbbi az univerzalitást, azaz a falanszter egyformaságát jelenti az oktatásban (igen: „ein Volk, ein Reich, ein Führer!”), a másik azt az állami akaratot, (ld. még nácizmus), hogy aki nem alkalmas az életre, mert, teszem azt, nem elég tehetős, hogy megfizesse a magánellátást – az pusztuljon. Lázár János ezt nyíltan ki is fejezte: ilyen nyílt, a kereszténység szellemiségét ennyire gyalázó ocsmányságot az ember értékről talán még a hitelrájban se mondtak Sztálin pedig, aki ugyan szenvedélyes tömeggyilkos volt, kitalálta, hogy a legfőbb érték az ember. Tehát legalább a jelszó, vagy ha úgy tetszik, a látszat volt különböző.

Befejezve, illetve az elejére visszatérve: Dobrev Klára rosszul fogalmazott, vagy, ami tényleg rossz, abban a hitben, hogy az erős állam gondolata vonzó lehet az emberek számára. Mitől lenne? Hiszen most is erős az állam. Sőt, csak az állam erős. Remélem, hogy a jóléti államra gondolt. Magas adók, szociális jólét, egyenlő elosztás, meg ilyenek. Meg is említette a skandináv modellt (ez sem egyforma ám valamennyi , érintett országban!). E tekintetben bőven van személyes tapasztalatom, ám erről majd máskor.
Mindenesetre: Isten óvjon az erős államtól!