Háború és béke imacsoport

Posted by
Föld S. Péter

>A KDNP kis párt, ha nem a Fidesz oldalvizén lapátolna, jelentéktelennek is mondhatnánk, ám időnként megmutatja, hogy ha kell, kiveszi részét a békeharcból. Most például minden eddiginél nagyobb nyomást gyakorolnak az Ukrajnában harcoló felekre, mégpedig oly módon, hogy imaláncot hirdetnek a békéért. „A parlamenti imacsoport tagjai 24 órán keresztül imádkoznak a békéért az ukrajnai háború kitörésének évfordulóján” – közölte Vejkey Imre KDNP-s képviselő, a parlamenti imacsoport vezetője. A csütörtök éjfélkor megkezdett, 24 órás imaláncban óránkénti beosztásban vettek részt az imacsoport tagjai, összesen 74-en, és az ötletgazda mindenkit arra kért, hogy az orosz-ukrán háború kitörésének évfordulóján, pénteken csatlakozzanak a közös imához egy-egy órára.

„Imádkozzunk együtt azért, hogy Európában és a világban a fegyverek hatalma helyett újra Isten békéje legyen a győzedelmes, hogy a világ hatalmasai felismerjék, hogy a háború nem megoldás” – mondta Vejkey Imre.

A gondolat szép és felemelő, igaz, újszerűnek nem mondható. Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én, az orosz agresszió kezdetekor Tóth Gabi énekesnő Ima a békéért című, saját maga alkotta fohásszal már jelezte, hogy békét akar. A fiatalabb korában extravagáns, ám az utóbbi években konzervatív nézeteket valló énekesnő a Fidesz-dzsemborik állandó résztvevője, és alkalmanként fellépője, egy igen személyes imával igyekezett megakadályozni a háború kiterjedését és elhúzódását. „Végtelen jóságú Isten, mindenség teremtője, akinek az irgalmassága mérhetetlen, és az emberszeretete kimondhatatlan; Aki minden gonoszságunkat elvetetted és a keresztre szegezted, hogy megszentelj minket, Te bűntelen, minden szenny nélkül való! Benned bízva esdekléssel eléd borulunk, türelmes Urunk, szemünket rávetjük kimondhatatlan és mérhetetlen emberszereteted tengerére, és így kiáltunk hozzád, könnyen engesztelődő Urunk: Ments meg minket!

 

Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem ama gonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk: Emlékezzél!Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságod gonoszságunkat, s ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is emberszereteted nagyszerűségét!”

Azóta láttuk, hogy Tóth Gabinak nem jött össze, az ő könyörgését nem hallotta meg a Mindenható. Vagy, ha mégis, más volt a szándéka, mint amit az énekesnő szeretett volna. Talán Vejkey Imre és a parlamenti imacsoport kezdeményezése több sikerrel jár, bár – hiába az ima ereje – erre sincs garancia. Az, hogy békét akarnak, szép gondolat, de még ennél is szebb volna, ha az imacsoportosok az imájukba azt is belefoglalnák, hogy miként képzelik el a békét. A parlamenti imacsoport békevágyában nincs okunk kételkedni, minden bizonnyal csupa szent emberről van szó, egytől egyig olyan makulátlan előéletű, tisztakezű képviselőről, akiktől minden földi hívság és gyarlóság – úgymint korrupció, erkölcstelen életmód, lopás, lenyúlás stb. – mérhetetlenül távol áll. Éppen emiatt kellene konkrétan is megfogalmazni, hogy szerintük mi kell a békéhez.

Reméljük, az imacsoportosok nem veszik sértésnek, ha néhány – első ránézésre eretneknek látszó – gondolattal a segítségükre sietünk. Béke akkor van, amikor nincs háború. Ehhez a többi között az kell, hogy az egyik ország ne támadja meg a másikat, ne gyilkolja meg annak lakosságát, ne rombolja le az épületeit, ne tegye tönkre az infrastruktúráját. Ha az illető ország, amelyet az imában azért illő volna megnevezni, elmulasztotta, hogy tartózkodjon a háború megindításától, és már egy esztendeje harcban áll a megtámadott ellenféllel, akkor azért kellene imádkozni, hogy ezt a tevékenységet haladéktalanul hagyja abba. Vonja ki a csapatait a megtámadott ország területéről, és ígérje meg, hogy a jövőben nem kezdeményezi ártatlan emberek – katonának kinevezett férfiak és a civil lakosság – megölését.

Ezeket a gondolatokat is bele kellene foglalni az imába, mert ez sokkal tisztességesebb volna, mint csak úgy általában a békéről papolni. Aki csak általánosságban imádkozik a békéért, vagy azt mondja a rádióban, hogy nem szurkol senkinek, az összemossa az áldozatot és az agresszort.

Címkép: Tóth Gabi a békéről énekelt