Verne szerint a jövő

Posted by

Részletek a Párizs a XX. században című regényből

„Úgy látszott, hogy a villamos távirat jelentősen lecsökkenti a levelezést. Számos újítás jóvoltából odáig fejlődött a dolog, hogy a címzettel közvetlen kapcsolatot lehetett létesíteni, így a levéltitok még inkább biztosítva volt. Minden üzletház vagy ipari üzem rendelkezett egy Wheatstone típusú huzalrendszerrel, amely Angliában már régen meg volt honosodva.”
Itt volt még a fényképes telegráf is, amelyet a firenzei Giovannai Caselli professzor talált fel. Ez a készülék képes volt bármilyen nagy távolságra eljuttatni írások, ábrák facsimiléjét, akár ötezer mérföldnyi távolságból is alá tudott írni váltókat, szerződéseket.”
„Azok a tudósok, akik botanikával, természetrajzzal, fizikával, kémiával, matematikával foglalkoznak, elképesztő szószörnyeket hoztak létre. A feltalálók pedig az angol szótárból kölcsönzik a szavakat. Nem baj, sőt annál jobb! Felejtsék csak el! Szebb a nyelv tisztes szegénységében, mint prostitúcióval szerzett gazdagságában!”

„Valaha féltékenyek voltunk Londonra, de íme, felzárkóztunk: tízezer gyárkémény, vegyi üzemek, műtrágyafélék, füst-köd, veszélyes gázok és egyéb ipari miazmák jóvoltából nálunk is olyan már a levegő, mint az Egyesült Királyságban.” „Elektromos Koncert. Úgy ám! Elektromos koncert! És micsoda hangszerekkel! Egy magyar rendszer jóvoltából kétszáz zongora villanyvezetékkel volt összekötve egymással és más hangszerekkel is így az áram segítségével egyetlen művész egyszerre tudta megszólaltatni valamennyit. Egyetlen zongora kétszáznak a hangerejét
szolgáltatta tehát.”
„A fából készült papírt, főleg váltók, értékpapírok, részvények esetében használták fel, rézgáliccal (Lemfelder-féle készítmény) azért impregnálták össze, hogy ellenállóvá tegyék az esetleges hamisítók mindenfajta vegyi kezelésével szemben. -A csalók száma ugyanis tetemesen megnövekedett az üzletek elszaporodása következtében, elővigyázatosnak kellett tehát lenni.”