A megoldás nem a személycsere, hanem a szerkezet megváltoztatása

Posted by

FreeSZFE

>A Freeszfe közössége felhívja a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a miniszterek kilépése az egyetemi kuratóriumokból nem elégséges az egyetemek független működésének helyreállításához. Fontos lépés, de önmagában csak szemfényvesztés. A kuratóriumok szinte minden modellváltó egyetemen magukhoz vonták azokat a meghatározó hatalmi jogköröket, amelyeket korábban az egyetemi polgárság által demokratikusan választott szenátus birtokolt. Az intézmények autonómiája megsemmisült. Az alapítványi modell mindaddig nem biztosítja az egyetemek szabadságát, amíg a kuratóriumokat a kormány/miniszterelnök választja ki és bízza meg határozatlan időre.

Az alapítványi intézmények csak akkor felelhetnek meg a szabad, független, autonóm egyetem évszázados európai ideáljának, ha a kuratóriumokba az egyetemi polgárság jelöl és választ tagokat meghatározott időintervallumra. Továbbá, ha a megválasztott tagok az egyetemi polgárság erre kijelölt bizottsága által visszahívhatók, ellenőrizhetők és számonkérhetők. Mindaddig, amíg a kormány ezeket a feltételeket nem biztosítja, ameddig az egyetemeket működtető alapítványok kuratóriumi tagjait mindenféle egyeztetés és világosan megfogalmazott szempontrendszer nélkül jelölik ki, alig számít, hány miniszter mond le a mandátumáról. Helyükre ugyanúgy beültethetők elsősorban a hatalommal lojális, nem pedig az adott egyetem polgárainak érdekeit képviselő kurátorok.

– A közfeladatot ellátó intézmény költségvetésének nyilvánosnak és átláthatónak kell lennie, akkor is, ha működése nem vagy nem közvetlenül, esetleg nem kizárólag állami forrásból tartja el magát.
– A vonatkozó törvény nem köti ki a kuratóriumi tagok megbizatásának maximális időtartamát. Nem maradhat érvényben az a szabály, amelynek értelmében bárki – a felelősségre vonás és visszahívás esélye nélkül – élete végéig felelős pozícióban maradhat.
– Ameddig az egyetem gazdasági és szakmai életét teljeskörűen felügyelő alapítvány kuratóriumába a szenátus mindössze egyetlen képviselőt delegálhat, addig nem biztosított a szakmaiság megfelelő súlya a gazdasági és politikai érvekhez képest. A politikának, ideológiának továbbra sincs helye egy oktatási intézmény vezetésében, a szakmai és gazdasági szempontoknak viszont egyensúlyban, együttműködve kell meghatároznia az egyetem működését.
– Ameddig a – bármiképpen kijelölt – kuratóriumnak túlhatalma van és az egyetemi polgárság által választott szenátus vissza nem kapja alapvető jogait, az autonómia puszta illúzió. Lelkesen várjuk a megoldást ezekre a problémákra is, hogy az ezer sebből vérző – és valóban megújulásra váró – magyar felsőoktatás, ha a korábbinál látványosabban fejlődő pályára még nem is áll, de legalább az előző szintet újra elérje.

Címkép: Nem számít, hogy Varga Judit lemondott