Mai Kasszandrák

Posted by

“>Berend T. Iván

A görög mitológia mindig elragadott az emberi gyarlóságokkal felruházott és ember módjára viselkedő istenek cselekedeteivel. Ezek közül is kiemelkedő Apollo és Kasszandra története. Apollo istenségnek megtetszett Kasszandra, a trójai papnő, és egy csókért azt ígérte, hogy a prófécia adományával, jóstehetséggel ruházza fel őt. Amikor ezt megtette, és Kasszandra valóban meg tudta jövendölni, ami történni fog, a papnő csók helyett leköpte az istenséget. A dühös Apollo már nem tudta visszavenni, amit adott, de isteni hatalmánál fogva még hozzátehetett egy büntetést: azt, hogy soha senki se higgyen Kasszandra jóslatainak.

A történelem később is nagy mennyiségben produkált és produkál Kasszandrákat, akik évtizedekre, sőt évszázadokra is előrejeleznek eseményeket. Ezek közül is talán a leghíresebb volt Nostradamus, aki nem kevesebb, mint 6338 próféciával, és azon belül 2022-re vonatkozóan is hét előrejelzéssel első helyet foglal el közöttük. Egyébként a hét között szerepel – a XVI. századbeli asztrológus értelmezői szerint – az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun halála, a harmadik világháború kirobbanása és az Európai Unió összeomlása is. (Érdemes megjegyezni, hogy az elsőt a következő szövegből hüvelyezték ki: “az első személyiség hirtelen halála változást hoz és egy új személyt állít a királyság élére.” Az EU összeomlásaként értelmezett előrejelzés pedig “a szent román stílusú templom alapjainak megroppanásáról” szólt, ez utóbbit a Római Szerződés bukásaként interpretálták.)

Nos manapság egyre több a Kasszandra. Csakhogy van egy alapvető különbség az eredeti és a mai Kasszandrák között. Az eredeti valóban látta a jövőt és igazat jövendölt, csak nem hittek neki, míg a mai Kasszandrák jó részének jóslatai hamisak, viszont az emberek nagy tömege hisz nekik. Érdekes módon előszeretettel jövendölnek a 2030-as évre: mi minden történik addig a világban!

Az amerikai űrkutató társaság, a NASA tudományos főmunkatársa, Ellen Stofan például megjövendölte, hogy 2030-ig az ember eljut a “vörös bolygóra”, a Marsra, és feltehetően felfedezi az életet az idegen égitesteken.

Az Egyesült Nemzetek “Fenntartható Fejlődési Célkitűzései” (Sustainable Development Goals) 2030-ra tizenhét célt jelölt meg elérendőként, ezt 193 ország fogadta el. Nem kevesebbet ígértek erre a határidőre, mint a világ átalakítását: a megfogalmazott vízió egy nyomortól, éhségtől, járványoktól mentes világról szólt, ahol mindenki tud írni és olvasni, ahol egészségi biztosítás és egyenlő esélyek vannak, és maradéktalanul érvényesülnek az emberi jogok.

Mauro F. Guillén szociológia professzor 2020-ban azzal a címmel publikálta 288 oldalas könyvét, hogy: 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything (2030: Hogyan ütköznek a világ legfőbb tendenciái és alakítják át a jövőt).

Dennis Meadows, Donella Meadows és Jorgen Randers A növekedés határai (The Limits to Growth) című, a Római Klub által támogatott 1972-es munkájában – amely 30 nyelven, 30 millió példányban fogyott el –, ellentétben a legtöbb optimista előrejelzéssel 2030-ra bolygórendszerek összeütközését, de legalábbis teljes pusztulást jövendölt. Nem lesz elég élelmiszer, sem hal a vizekben, sem iható víz a szennyezés miatt, sem nyersanyag a túliparosodás következtében. A klíma változás és túlnépesedés szerintük elpusztítja a világot.

A World Economic Forum Globális Jövő Bizottsága sem maradt ki a sorból, és 2030-ra nem kisebb változást jövendölt, mint hogy “minden termék szolgáltatássá válik,” vagyis nem kell autót tartanunk és ruhákat vásárolnunk, sőt a vásárlás csupán régi emlék lesz, mert minden szolgáltatásként áll majd a rendelkezésünkre. Ők is megjövendölték az USA világhatalmi uralmának végét és a nemzetállamok erőteljes visszajövetelét. Ugyanakkor azt is előrejelezték, hogy nem lesznek már kórházak, mert mindenkit otthon kezelnek majd. Szervátültetések helyett piciny robotokat ültetnek majd be a szervezetünkbe. A mai menekültek pedig 2030-ra tömegesen vezérigazgatók lesznek.

A mai hamis Kasszandrák közül természetesen Orbán Viktor sem maradhatott ki. Ő tavaly ilyenkor egy még megdöbbentőbb próféciával jövendölte meg 2030-ra egy új világrend kialakulását: “2030-ra el is érjük az Európai Unió fejlettségének az átlagát, lesz védelmi képességünk, lesznek komoly egyetemeink, lesz technológiai előnyünk a térségben másokkal összevetve, és ezeket egy jó politikai vezetéssel össze is tudjuk kombinálni úgy, hogy ebből magyar nemzeti versenyelőny kerekedjen nemcsak a régióban, hanem még azon kívül is”.

Még ehhez képest is a legfantasztikusabb jóslata szerint – és ilyenre a valódi Kasszandra nem is mert volna vállalkozni – a miniszterelnök megjövendölte, hogy már úton is van az ország ahhoz, hogy 2030-ra a magyar futball régi fényében ragyogjon. (És itt elnézést kérek olvasóimtól, de hirtelen eszembe jutott Weöres Sándor kedves kis verse a hetvenkedő fiúról: “Karesz hüje, Gyöngyi hüje, csak én vagyok okos, énnekem a segembe is felyem van”.)

Nos, az apollói átok mára jórészt elveszítette érvényét, és a világ egy része hisz a hamis Kasszandrák téves jóslatainak. Abban még joggal hihetnek, hogy a bolygórendszerek összeütköznek, miközben emberek sétálnak a Marson. De az már végképpen elképzelhetetlen, hogy a magyar futball ismét a világelsők között legyen. Pontosabban még ez is szinte hihető ahhoz képest, hogy Orbán Magyarországa az új világrendben meghatározó hatalommá emelkedjen.

Új Hét/ Népszava
Címkép: Kőrösfői Kriesch Aladár: Kasszandra (1908)