Folytatódik a fiatalítás

Posted by

Pársoros jegyzetek

Nagybandó András
>A honvédség kezdte, de nincs megállás, a fiatalításnak folytatódni kell.Mint arról hírt adtak, a fiatalításra többek között azért is van szükség, mert az új, korszerű eszközök egy másik generációt képviselnek, ezek pedig „a fiatalok technikai tudását és képességeit igénylik”. Tehát a megálmodott irányítás és vezetés elengedhetetlen, „hogy egy új, a fiatalokra jellemzően dinamikus, fizikailag, szakmailag és erkölcsileg is példaértékű vezetői kultúrára törekedjünk”.
Nemzetközi tapasztalattal kevésbé rendelkező vezetőket szeretnének a sereglet minden szegmensének élére. Ahhoz, hogy az ilyen kvalitásokkal rendelkező fiatalok teret és lehetőségeket kaphassanak, „meg kell nyitni az utat a szolgálatban esetenként tisztességgel, máskor kevésbé helyt állt idősebb generáció előtt egy méltó és méltányos juttatási formával a nemzet szolgálatából történő kiválásra”.
Ahogy arról már írtak, az érintett állomány részére a köztársaság elnöknője, elismerve a nemzet ügye iránti elhivatottságukat, áldozatvállalásukat és az ország érdekében tett erőfeszítéseiket, bevezeti a nyugdíjkori szolgálati juttatást. Ennek alapja az utolsó fizetésük 10 százaléka, amely az életkor és a nyugdíjkorhatár között még hátralévő évek száma szerint, évenként két százalékkal csökken. A nyugdíjkori szolgálati juttatás abban az esetben is teljes összegében megilleti az arra jogosultat az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, ha mellette munkát vállal.
A folytatást bízzák a másik generációra, a fiatalokra. Nem árt, ha emlékeznek rá: ők is egy egyszerű kollégiumi szobában kezdték, ifjan, és hova jutottak! Azt reméljük, hogy a korukat (és sok minden mást) meghazudtoló politikusok nem veszik zokon, hogy idejekorán (ám nagyon is időben) nyugdíjba vonulnak, és a civil életben találják majd meg az őket kielégítő elfoglaltságot. Lehet, hogy az első hetekben furcsa lesz, de meg nyugtatásul mondjuk: meg lehet szokni.