Pagony-műhely

Posted by

Pagony Tanári műhely indul kortárs gyerek- és kamaszirodalmi témákban

>A mára kialakult nehéz helyzetben a Pagony Kiadó a maga sajátos módján segíti a pedagógusok
mindennapi munkáját – egy ingyenes Tanári műhely elindításával. Az első alkalom január 27-én lesz Kiss Judit Ágnes Zsálya és a mélyvölgyi utazás című új meseregénye kapcsán.

Közismert, hogy milyen terhek nyomják a magyartanárok vállát, hogy haladni kell az egyre csak bővülő tananyaggal, miközben csökken az óraszám és a gyerekek irodalom iránti elkötelezettsége. Mégsem lehetetlen küldetés arra vállalkozni, hogy évente egy-egy kortárs gyerek- és kamaszirodalmi mű is feldolgozásra kerüljön, hiszen a jól megválasztott könyv és az izgalmas feldolgozási mód közelebb hozza a diákokhoz az irodalmat, az olvasást mint semmivel nem pótolható tevékenységet.
2023 januárjától a Pagony Kiadó jóvoltából minden hónap utolsó péntek délutánján egy-egy olyan
mű közös, műhelymunkában való feldolgozására kerül sor, amely bátran kapcsolható a kerettantervi
anyaghoz, részletolvastatásból indul ki és változatos feldolgozási szempontokkal tudja élményszerűvé tenni az irodalom befogadását és értését. A műhelymunkában való részvétel nemb igényli a könyvek előzetes ismeretét.
A programok helyszíne minden esetben a Pagony Café-Dió, mely a Bakáts Pagony mellett található. (A résztvevők a Pagony Café-Dió vendégei egy kávéra is.)
A programon való részvétel ingyenes, ám a helyszín adottságai miatt egy-egy alkalommal maximum 12 fő tud dolgozni, így a részvételi szándékot jelezni kell az alábbi e-mail címen:
vinczeller.katalin@pagony.hu

Első féléves program:
2023. 01. 27. Kiss Judit Ágnes: Zsálya és a mélyvölgyi utazás
Fókuszban: alapvető irodalmi toposzok értelmezése a mese narratíván belül,
ajánlott évfolyamok: 5–10.
2023. 02. 24. Goldberg Emília: Vácz Irénnek vége!
Fókuszban: az iskolai közösségek dinamikája, a diák–tanár–szülő konfliktusok feldolgozása,
Ajánlott évfolyamok: 6–10.

2023. 03. 31. Szerkesszünk szöveggyűjteményt!
Fókuszban: verses szöveggyűjtemény összeállítása klasszikus és kortárs szerzők műveiből,
Ajánlott évfolyamok: 9–12.
2023. 04. 28. Költővel nem járnék – Petőfi 200, novellaantológia
Fókuszban: Petőfi személyisége, kultusza és életműve a 21. században
Ajánlott évfolyamok: 7–11.
2023. 05. 26. Abszolút töri – sorozat
Fókuszban: történelem és irodalom metszete
Ajánlott évfolyamok: 6–9.
LÉGY SZABAD – Pagony Tanári műhely
minden hónap második pénteken, 16.30-18 óráig
Pagony Cafe – Dió (Budapest, IX., Bakáts tér 8.)
Bármilyen kérdés esetén lehet Vinczellér Katalinhoz fordulni: vinczeller.katalin@pagony.hu