A bürokrácia diszkrét bája

Posted by

Hadházy Ákos
>Megsemmisítette az Állatorvosi Kamara etikai bizottságának engem elmarasztaló határozatát a Fővárosi Törvényszék. A perköltséget a kamara fizeti, az állatorvosok tagdíjából, persze. A másodfokú etikai bizottság akár félelemből, akár jogászi tudásdeficitekből eredően, akár csak némi politikailag toxikált stréberségtől megtántorítva hozott határozata hemzsegett az eljárási, jogi és tárgyi hibáktól.
Az egész “etikai eljárás” annyira kafkai és bizarr, hogy hadd írjak még róla pár szót.
1)Előzmény:
-állatorvos vagyok, büszke vagyok a szakmámra, de 2016 óta nem dolgozom állatorvosként
-Az állatorvosi rendelőt és patikát működtető cégem azonban természetesen teljesen törvényesen működik és érvényes praxisengedéllyel rendelkezem.
– állatútlevelet is állít ki, hetente egy-két darabot. Ez volt a “bűn”.
2)Az eljárásról:
– a bűn miatt nem ügyfél (állattulajdonos), és nem kolléga jelentett fel az állatorvosi kamaránál, hanem egy zavaros lelkű és kudarcot kudarcra halmozó politikus, Budai Gyula;
– ennek nyomán kaptam egy elsőfokú kamarai etikai határozatot, ami kimondta, hogy nem követtem el jogsértést, azaz felmentett;
– a politikus fellebbezett;
– a felmentő határozatot látta szükségesnek terhemre megváltoztatni a másodfokú etikai tanács és megbírságolt 600 ezer forintra
– ezt az utóbb selejtesnek bizonyult döntést csak minden kötelező határidőt többszörösen túllépve, a választások előtti kampányidőszakra időzítetten sikerült meghoznia;
– a kamarai határozat több törvényi minimumot sem volt képes teljesíteni és a Törvényszék ezért rögtön a legelső miatt meg is semmisítette és a kamarát új eljárás lefolytatására kötelezte.
3)De gondoljunk bele: ez az egész A SEMMIRE ELFECSÉRELT KÖZVAGYON, ÉRTÉKES EMBERI ENERGIA ÉS IDŐ ELFECSÉRLÉSÉNEK TANMESÉJE az alábbiak szerint:
– a feljelentést egy állami pénzből eltartott politikus írta, feltehetőleg nem szabadidejében és nem a saját számítógépén;
– az elveszített eljárás perköltségét (sok százezer forintot!) a állatorvosok tagdíjaiból fenntartott kamarának kellett kifizetnie;
– a peres eljárás 8 hónapig tartott. Abban az adókból és illetékekből fenntartott Törvényszék HÁROM (!) tanult bírája, egy szakavatott leíró és több bírósági ügykezelő dolgozott. 18 intézkedésre került sor. Felhívtak, hiányt pótoltattak, idéztek, tárgyaltak, két ügyvéd írt terjedelmes iratokat, felszólaltak, a Törvényszék tanácskozott és ítélkezett.
4)Kis magyar pocsékolási matematika:
– vagy egy rám állított besúgó, vagy egy érzelmileg elkötelezett önkéntes valamit hallott, látott, és erről értesítette a megfelelő politikai tényezőket. Ők morfondíroztak és felderítettek = kb. 3 óra
– a feljelentésen dolgozott 2 ember = 4 óra;
– a kamarában iktatták, fogták a fejüket, kiküldték, elsőfokú tárgyaló tanácsot alakítottak, tárgyaltak, határoztak, leírták, kézbesítették. Legalább 5 ember dolgozott, = kb. + 12 óra;
– a panaszos fellebbezett = kb. + 1 óra;
– másodfokú eljárás: 3 fős tanács, levélváltások, tanácskozás, 13 oldalas határozat, leírás, kézbesítés = kb. 25 óra;
– konzultáció az ügyvéddel, 2 bírósági iratbetekintés (nem volt meg az irat) = + 4 óra;
– keresetlevél elkészítése, megvitatása, benyújtása = kb. 22 óra;
– alperesi védirat megírása, = kb. 10 óra
– annak elolvasása, megbeszélése, válaszirat = kb. 6 óra
– a törvényszék belső ügyintézés, összes irat tanulmányozása a három bíró részéről, esetleg fogalmazó bevonása, tanácskozás, tárgyalás, ítélet leírása, stb. = kb. 6 fő részéről 30 óra
– ítélet átvétele, elolvasása, perköltség utalása, érintett 6 fő, kb 6 óra.
Ez több, mint 125 munkaóra, aminek a társadalmi önköltsége 1,5-2 millió forint lehet…
5) Most ismét állunk a másodfokú rajtvonalnál. Újabb egyeztetés-sorozat, eljárás, határozat jön, esetleg újabb per. Állampolgári és kollegiális türelemmel várom az állatorvosi kamara hegyeinek vajúdását, szülnek-e egészséges egeret, ami esetleg állatútlevél-képes lesz.
6)Végül: a bíróság ítélete ugyan nem minden érvemmel foglalkozott (és emiatt valószínűleg a Kúriához fordulok majd), de arra legalább jó volt az ügy, hogy megmutassa, hogy a bíróságokon még meg van a kormánytól való függetlenség csírája.
De persze tudjuk, hogy a kormány mekkora erőfeszítéseket tett ennek a megszűntetésére és ez az ügy is megmutatja, mennyire fontos harc a függetlenség visszaállítása.