Gyurcsány mellett

Posted by

Várhegyi Ákos

>Egy újabb borsószem, amelyet a falra hánytam… Egy Gyurcsány-gyalázó hozzászólásra válaszul írtam.

———
Nem meggyőzni akarom – nem bízom abban, hogy ez sikerülhet. De lehetnek olyanok, akik – talán – végigolvassák, értik a lentieket – és talán még gondolkodni is hajlandók rajta…
1.
Gyurcsány és pártja jelen van, sőt, jelenleg az ellenzék legerősebb, és legtámogatottabb szervezett ereje.
1.a.
Ezt a pozíciót úgy érte el, hogy a Fidesz és az ellenzék rajta kívüli része eszement erővel 16 éve küzd ellene. A Fidesz és (ál)ellenzék sunyi és aljas kollaborációjából adódó ellenszélben érte el, amit elért. A teljesítmény tehát lenyűgöző, hatalmas tehetségre vall, méltánylandó. Ostobaság (lenne) nem használni ezt a potenciált.
1.b.
A DK az ellenzék egyetlen olyan pártja, amely megalakulása óta képviseli ugyanazokat a célokat, elveket, és amelyek egy normális demokratikus világ létrehozásához szükségesek. A DK az egyetlen párt, amelyik kezdettől az ellenzék teljes összefogásáért dolgozott. (Az ezzel szemben rendszeresen felhozott vádak nem egyebek vádaskodásnál, amelyek a valósággal szembemennek, történelemhamisító álellenzéki mantrákon alapulnak.)
2.
A Gyurcsány elleni karaktergyilkosság az MSZP és Fidesz közös műve volt. Az MSZP-nek megnyerte a választást Gyurcsány 2006-ban, majd a párt dobni akarta, gondolván: “A mór megtette a kötelességét, a mór mehet”. Miért? Mert Gyurcsány jelezte: vele nem mehet tovább az a mutyizó tolvaj világ, amit az MSZP jelentett.
3.
Igen, sokan állítják: az, hogy Gyurcsány nem mondott le (mellesleg: felajánlotta lemondását, majd később le is mondott – tehát már ez az állítás is hazugság) “bizonyítja azt , hogy ő éppen úgy a hatalom megszállottja … mint Orbán”
Ez úgy ahogy van, ostobaság. Annak a világnak a szabályait vetíti vissza valakire, amely világ következtében jutottunk ide, ahol most tartunk. És arra vetíti rá (nyilván, mert NEM TUD ELKÉPZELNI normális világot – vagy ha igen, azt sunyi érdekei miatt ellenségének tartja), aki ettől a világtól következetesen és tehetséggel próbál kiszabadítani minket.
És akkor nézzük, mi a “helyzet”.
4. (Helyzet – I.)
Nyakunkon ül a maffia, amely tudatosan pusztít minket.
13 éve került hatalomra – annak következtésben, hogy az MSZP 2006-tól a Fidesszel kollaborálva a saját kormánya ellen ármánykodott.
5.
Mára a maffia olyan bűnöket követett el, amely hihetetlen belső összetartást predesztinál: hiszen a közös bűnnél nincs nagyobb társadalmi kohéziós erő.
5a
Ebből (5) az is következik, hogy csakis öszefogással – kibeszélésmentes, sunyi intrikáktól mentes összefogással – van esély legyőzni.
5b
Ebből (5) az is következik, hogy a kedves vezető, a maffia vezetői, vazallusai a hatalomvesztéssel nem csupán politikai hatalmukat, hanem vagyonukat, személyes szabadságukat is elvesztenék – börtönbe kerülnének (vagy örök emigrációba kényszerülnének általuk sem kedvelt vidékeken…) – ezt nem fogják hagyni.
5c
Ebből (5b) következik, hogy nem engedhetik meg magukanak a hatalom elvesztését.
5d
Ebből következik, hogy szinte esélytelen őket választáson legyőzni.
5e
Tehát azon kell dolgozni – és e munka sikerének ennek esélyét erősíti a most várható gazdasági összeomlás és szociális kataszrófa -, hogy az enmberek felismerjék: ezt a maffiát el kell zavarni ; és ezért akár tenni is hajlandók legyenek.
5f
Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a maffia ellencsapásokra készül. Ennek kivédésre is fel kell készülni: a hatalomátvételt követő időszakra részletes, az első néhány hétre órára lebontott akciótervvel kell rendelkezni.
6.
A fent jelzett munka elvégzésének szükségességét jelenleg az ellenzék szervezett erői közül egyedül a DK ismerte fel. Ennek jegyében tevékenykedik az Árnyékkormány.
7. (Helyzet – II.)
Az országot ellopta a maffia.
7a
A gazdaságot megsemmisítették.
Az elmúlt 13 évben az ország az EU-tól érkező pénzekből tartotta el magát – és ennek jelentős részét ellopták, további hányadát holt tőkévé gyalázták, ami nem hoz, hanem visz.
Ugyanakkor a tőke mára dilettáns rablók kezére került, akiknek fogalmuk sincs, hogyan kell a tőkét működtetni – de nem is akarják működtetni.
7b
Az ország szellemi potenciálját is megsemmisítették: nincs egészségügy, romokban az oktatás, a tudományos világ szétzilálva… az emberi agyak kimosva. A társadalom reprodukciós képessége megsemmisült.
7c
Az elmúlt 13 év kártételeit évtizedes munka visszájára fordítani – tehát a maffia bukása nem fog “megváltást” hozni: utána is hosszú, nyomorúságos küzdelemre kell felkészülni.
7d
A nyomort egycsapásra felszámolni nem tudja, de némileg enyhítheti a maffia bukása után újra beinduló EU-s támogatás – ennek beindítására és korrekt felhasznására fel kell készülni.
8.
A fent jelzett munka elvégzésének szükségességét jelenleg az ellenzék szervezett erői közül egyedül a DK ismerte fel. Ennek jegyében tevékenykedik az Árnyékkormány.
9. (Helyzet III.)
Az ország lakói termelték ki a jelenlegi helyzetet.
Orbán és bandája nem az égből pottyant a nyakunkba. A magyar társadalom közbutasága termelte ki és tartja hatalomban.
Az ellenzék mentális és erkölcsi állapota az, amelynek jelen helyzetünket “köszönhetjük”, és amely lehetetlenné teszi, hogy fellépjünk ellene.
9a
Az ellenzék (ostobaságból, tudatlanul, esetenként érdekből, aljas számításból) kollaborál a Fidesszel.
9b
Ez az (ál)ellenzék a Fidesszel kollaborálva egy tébolyult, aljas és teljességgel alapatalan karaktergyilkosságot folytat a magyar politikai élet egyik legbecsületesebb, legtehetségesebb tagja ellen.
9c
Ez az (ál)ellenzék a Fidesszel kollaborálva az ellenzék egyetlen EU-konform pártjának a megsemmisítésén dolgozik.
9d
Ez az (ál)ellenzék a Fidesszel kollaborálva megnyilatkozásaival azt a látszatot kelti, mintha ma Magyarországon egy hagyományos politikai küzdelemben legyőzendő, szalonképes ellenféllel állna szemben.
9e
Ebben a téveszmés (buta és/vagy aljas) közegben – totális ellenszélben – kell küzdeni azért, hogy az ország lakói a valós helyzetet felismerjék. A küzdelem nagyon keskeny határmesgyén folyhat: úgy kell felvilágosítani a társadalmat, hogy az e tevékenységet kísérő eszement hazugságáradat mellett is hatni tudjon, ugyanakkor ne legyen kontraproduktív. Mintha pengeélen táncolnánk…
10.
A fent jelzett munka elvégzésének szükségességét jelenleg az ellenzék szervezett erői közül egyedül a DK ismerte fel. Ennek jegyében tevékenykedik az Árnyékkormány.
Summa summarum: az ön által sugalltak, és az ilyen ostobaságok képviselőinek marginalizálódása nélkül a maffia Orbán haláláig fog uralkodni rajtunk.
Ma még sokan vannak önök – de én bízom az értelem erejében.