Boróka és a Góliát

Posted by

>A közpénz-milliárdokkal megtámogatott erdélyi NER médiatröszt fejlesztésiigazgatója jogerősen pert vesztett az agyonveréssel fenyegetett erdélyi újságíróval – Parászka Borókával – szemben. A per után Szőke László internetes üzenetei, lejárató kampánya szünet nélkül folytatódott, és zajlik most is. Telik az Erdélyben, a magyar nyelvű sajtó felszámolására és beszántására költött 7,45 milliárd forintból. Amiből most Parászka Borókának sikerült ezer eurót visszaszerezni.

Parászka Boróka
>Bepereltem és pert nyertem a Fidesz erdélyi médiatrösztjének fejlesztési igazgatója, Szőke László ellen, mert 2021 márciusában egy facebook bejegyzésben agyonveréssel fenyegetett. Elsőfokon ezer euró kártérítést ítélt meg számomra a székelyudvarhelyi bíróság. Szőke fellebbezett. A csíkszeredai pert is elvesztette: ekkor már nem csak a kártérítést, de a perköltséget is ráterhelték.
A másodfokú ítélet érvénybe lépése után ügyvédemen keresztül megkeresett Szőke László, és arra kért, a kártérítés illetve a perköltség összegét fizethesse két részletben. Az Erdélyi Médiatér Egyesület 2021-ig 7,45 milliárd forint támogatást kapott a magyar kormánytól. Úgy gondoltam, nagyvonalú lehetek a fejlesztési igazgatóval, jóváhagytam a részletfizetést.
Sajnos nem ringathattam magam abba az illúzióba, hogy a NER által megbízott fejlesztési igazgató, Szőke László megérti és belátja miért vesztett kétszer is pert.
Úgy tűnik, ehhez hiányoznak az alapvető készségei.
Vegyük annak a média portfóliónak a sorsát, amely az ő gondjaira is volt bízva (közvetítő, stratéga, a támogatások kijárója: Demeter Szilárd). Mielőtt ezt a médiatrösztöt létrehozták volna Erdélyben az RMDSZ támogatásával és jóváhagyásával felszámolták a maradék ellenzéki sajtót, többek között egykori lapomat, az Erdélyi Riportot is. Kiváló újságírókat bocsátottak el, szorítottak ki teljesen a pályáról. De hiába teremtettek új, immár szigorúan ellenőrzött Fidesz sajtóbirodalmat 7,45 milliárd forintból. 2022 őszére azt is felszámolták. A leghűségesebb pártkatonaként dolgozók is azzal szembesültek: egyik napról a
másikra munka nélkül maradhatnak. Hova ment el a 7,45 milliárd forint? Mi lett a beígért erdélyi magyar új, NER médiából? Semmi. Miért nem érdeke már a NER-nek, hogy legyen Erdélyben sajtó? Még pártvezérelt, kontrollált sajtó se? Soha ilyen rosszul 1918 óta nem állt az erdélyi nyilvánosság, még a román királyi cenzúra idején is több szerkesztőség működött! Nyugtalanító kérdések, de ez a poszt nem
vállalkozhat a megválaszolására. Állapítsuk meg a tényt: a magyar közpénzből kitömött médiatröszt fejlesztési igazgatója egy mezitlábas polgári perben sem tudta magát megvédeni.
Volt némi lelkiismeretfurdalásom Szőke Lászlóval szemben. Azt hittem, ez a per precedens lesz, fontos sajtóetikai kérdésekről vitatkozunk, érdemi, lényeges érvek hangzanak el. Sajnos Szőke – mint kiderült nem csak az érvényes jogszabályokat nem látja át, nem érti. Fogalma sincs újságíróként sem, az intézményeknek milyen kompetenciája van. Hol, milyen ügyben ki-mi az illetékes.

Túl ezen: nem beszéli a nyelvet. Nem csak az volt végtelenül kínos, ahogy a román nyelvet törte (a székelyudvarhelyi bíró külön tolmácsot rendelt el), de magyarul sem tud pontosan, szakszerűen fogalmazni a nemzetileg mélyen elkötelezett megbízott. A NER erdélyi médiabirodalmának feje, hogy is fogalmazzak tapintatosan: alapvető jogi ismeretek hiányától szenved, magyar nyelvi készségei is súlyosan korlátozottak.
Szabad-e egy ennyire elveszett, láthatólag zavarban lévő, szorongónak tűnő embert beperelni?
A Jan Kuciak gyilkosság után négy évvel, az Emilia Sercan elleni kompromat-hadjárat után néhány hónappal úgy döntöttem: szabad és muszáj. Bármilyen fogalmatlan, ügyetlen ember benyomását is kelti Szőke László, mégiscsak a NER hatalma áll mögötte, és sok milliárd forint. Ilyen ember ne fenyegessen agyonveréssel.
A per után Szőke László internetes üzenetei, lejárató kampánya szünet nélkül folytatódott, és zajlik most is. Hiányzik belőle minden belátás, elegancia. Nem csodálkozom sem a vulgaritáson, sem a zabolázhatatlan, szexista, nőellenes erőszakon. Ő képviseli a NER-t Erdélyben, hogy másképp nyilatkozhatna meg?
Az Erdélyben, a magyar nyelvű sajtó felszámolására és beszántására költött 7,45 milliárd forintból most ezer eurót sikerült visszaszerezni. Még tartozik 4140 lej perköltséggel. A bejövő összeget újabb, hasonló perekre fordítjuk. Hátha előbb utóbb világos lesz mindenki számára, hogy újságírót fenyegetni nem jogszerű és nem is éri meg.
A sikeres perért kiemelt hálával tartozom Andrea Szabó ügyvédnőnek, aki nemcsak a romániai jogrendet látja át tökéletesen, de naprakész információi vannak a magyar sajtó általános állapotáról, és arról is, milyen eszközei vannak a sajtószabadság védelmének az Európai Unióban. A további, ellenem elkövetett zaklatási, fenyegetési ügyek képviseletét is ő látja el.
Ez az ügy nem zárult volna így, ha nincs két kiváló kollégám: Kulcsár Árpád és Horváth Kovács Szilárd. Ők tanúskodtak mellettem fáradtságot, felkészülést nem kímélve. A legjobb újságírók Erdélyben. A legjobb újságírók voltak, mert most egyikőjük sem dolgozik a sajtóban. Hol is, miért is dolgoznának ilyen körülmények között? Bízom benne, hogy hasonló kitartással újra lehet teremteni nem csak az
erdélyi, de a teljes magyar sajtót, és eljön majd az idő, amikor ők és a hozzájuk hasonló újságírók biztonságban, megbecsüléssel dolgozhatnak. Mindannyiunk közös érdeke ez, mert nem élhetünk ilyen megalázott, információtól, a tájékozódás jogától megfosztott szégyenletes állapotban, mint amilyenben az elmúlt években kényszerültünk.

Címkép: Boróka felvette a harcot