Kereszty Rókus – az utolsó dallasi magyar szerzetes

Posted by

A dallasi ciszterci monostorban tegnap elhunyt Kereszty Rókus szerzetes, a nagybátyám. Egy hónap múlva lett volna 90 éves, ő volt az utolsó magyar a ciszterci szerzetesek által alapított rendházban. A dallasi Mi Asszonyunk rendház története 1950-ben kezdődött, amikor a Rákosi-rendszer elrendelte a szerzetes rendek felszámolását. Az illegálisan működő ciszterci közösségből 21 rendtag eljutott Ausztriába. Nyolcat elfogtak és visszatoloncoltak az akkor még orosz megszállás alatt lévő országrészből. A többi tizenhármat a Wisconsin államban fekvő Spring Bank monostor fogadta be. Nagy Anzelm perjel hosszas tárgyalások után megállapodott a dallasi püspökkel, hogy a tanító rend iskolát nyithat a városban. Az iskola először a dallas-i katolikus egyetem területén működött.  Majd itt engedélyezték a monostor felépítését is. Az első szárny 1958-ban készült el, a harmadik 1964-ben. Fillér kölcsön nélkül, pusztán adományokból.

Kereszty Rókus András

Nagybátyám – akinek polgári neve Kereszty András volt, akárcsak az enyém – 1956-ban az ideiglenesen megnyitott határon át került Nyugatra. Előbb Rómába, ahol befejezte felsőfokú tanulmányait, majd 14 társával együtt megérkezett Dallasba. Iskolájuk, a Cistercian Preparatory School hamar ismertté lett és az egyetemi felvételekkor a legkiválóbbak között tartották számon. Jelmondatát Szent Bernát adta meg: „Ardere et lucere”: „Lángolj és világíts!
A nyolcvanas évektől kezdve az öregdiákok gyűjtötték össze a pénzt az iskola továbbfejlesztésére, így pl. a Science Building (A Természettudományok háza), a bélapátfalvi templom ihlette apátsági templom, a könyvtár és az Art Building (Képzőművészetek Háza) felépítésére.
Első apátja Nagy Anzelm addigi perjel lett, aki egy év megszakítással 1988-ig vezette a monostort. Utódja  Farkasfalvy Dénes volt. Majd az egykori amerikai diákot, Peter Verhalent 2012. február 15-én választották meg a Dallasi Miasszonyunk (Our Lady of Dallas) harmadik apátjának. Igazi texasi és az első amerikai, aki apát lett. A monostor magyar szerzetesei öregedtek. Egymás után távoztak az élők sorából és fokozatosan amerikaiak léptek a helyükre.
Kereszty Rókus András a közösség nagy tekintélyű tudósa volt. A dallasi egyetem tanára, számos könyv tanulmány szerzője. (Die Weisheit in der Mystischen Erfahrung beim Heiligen Bernhard von Clairvaux (Westmalle, 1963), Radical Theology Today (1967), God Seekers for a New Age (1970), The Pre-Existence and Oneness of Christ (1973), Reflection of the Foundations of Christology (1974), Krisztus (Róma, 1977) (Teológiai kiskönyvtár II:4/5.), Peter and Paul in the Church of Rome (New York-Mahwak, 1990), Jesus Christ. Fundamental of Christology (New York, 1991), Jézus Krisztus – Krisztológiai alapvetés (1995)Bevezetés az egyház teológiájába (1997). Stephanus-díjjal és a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.
Hivatalos életrajza nem tartalmazza azt, hogy igazán bölcs, és nagyon jó ember volt.

Címkép: Dallasi apátság