És elmúlt nyóc év (Szilágyi Ákos 2014)

Posted by

>Felidézte Új Péter – 444.hu

A politikai verseny kalibrálásának a választási rendszer állandó újraszabályozása ugyanis részét képezi csupán: a hatalom leválthatatlansága rendszerszintű. Tehát az az ellenzék, amely nem a rendszerváltás, hanem a kormányváltás programjával lép fel, vagy hülye, vagy gyáva és megalkuvó, vagy hazug és színlelő, így is, úgy is a rendszer foglya. A hatalmi elit a törvényhozástól az igazságszolgáltatásig, a gazdaságtól a médiáig minden területet, testületet, intézményt, szervezetet kontrollja alatt tart, és elsősorban ezeken keresztül tartja kontrollja alatt a
választásokat is.”
Illetve: „…a 2014-es parlamenti választás is közelebb áll a hatalom színházához, semmint az igazi, tétre menő választási küzdelemhez. A választásos autokrácia manipulációs étlapjának szinte összes bevett fogását megtaláljuk a magyar rendszerben is (a választási körzetek újrarajzolása; az új választási szabályok által kikényszerített és ennyiben halvaszületett ellenzéki összefogás; az egyenlőség elvének megsértése a levélben történő szavazás jogának a külföldön élő magyar állampolgárok százezreitől való megvonásával és a kettős állampolgárságú határon túli magyaroknak való megadásával; a média teljes hatalmi kontrollja; a választókat megtévesztő álpártok tömeges választási indulásának előmozdítása és megfinaszírozása; és persze a választási technológiáknak nevezett teljes manipulációs arzenál, élén a »fekete PR«-ral, az ellenfelet erkölcsileg, politikailag lejárató, megsemmisítő kompromittáló anyagok mediatizálásával). A legdurvább és a demokratikus látszat megőrzése szempontjából legkockázatosabb fogások alkalmazására, amilyen például a tömeges választási csalás (láncszavazás, érvényes szavazatok önkényes értelmezése
stb.), semmi szükség nem volt.
Magyarország azonban jelenleg mindenféle demokratikus átmenettől végtelen távolságban van. Jó, ha elkerüli a választásos autokráciából a nyílt diktatúrába, a vezérdemokráciából a vezérállamba való átmenetet.”

Címkép: Ellenzéki grafika a Facebookon