A csőd, már befordult a sarkon

Posted by

Béndek Péter
>A baljós “keleti nyitás” politikájának, amiről már akkor is lehetett tudni, hogy nem az ország érdekeit szolgálja, hiszen mi az ördögöt lehetne “Keleten” keresni, aminek a versenyképességünkre és a jólétünkre pozitív hatása volna (energiahordozókat olcsóbban nem, csak — azóta kiderült — drágábban, piacot exportképes nemzeti tőkével jószerivel nem rendelkező országnak, mint a mienk nem stb.), szóval ennek a proaktív BS-nek immár vége. Ami a kezdetben üres propaganda volt, mára a teljes káosz állapotába taszította a gazdaságpolitikát. Ami egykor még csak baljós volt, az mára kifejlett tragédiává vált. A magyar gazdaságpolitika utóbbi tucat évében a politikának éppúgy nagyobb szerepe volt, mint a szocialista politikai gazdaságtanban.
A piacot kifosztó és az intézményes működését tönkretevő maffia a Peking-Moszkva-Közép-Ázsia(-Irán)-Törökország négyszögben mozogva — részint álmozgással, részint költséges befektetéseket támogatva — igyekszik mítoszt teremteni a nemzeti függetlenségnek és a kreativitásnak, miközben ezek felé minden tranzakciója a politikai kiszolgáltatottság és kiszolgálás jegyében fogan, és egyre csak mélyebbre löki az országot egy irracionális spirálban.
Minden mai veszteséget kétszerannyi holnapi veszteséggel próbálnak elfedni, amit tipikusan közpénzből finanszíroznak; a család a megszerzett javait egymás között kótyavetyéli, mert üzemeltetni se tudja, ellenben minden ilyen belső tranzakcióra egyre erősebben vetül a hatalmi és pozícióharc árnyéka, amit az ellopható, ugyanakkor cashtermelô köz- és magánvagyon fogyása erősíteni fog a jövőben, ahogy az irracionalitás tobzódása is egyre drágább lesz. Ez nyilvánvalóan egészen addig fog így menni, amíg csődbe nem jut az ország, hiszen nincs mi, ami feltartóztassa. Nincs.
A közelgő csőd (fizetésképtelenség) jeleit már lehet látni a számokból és az elhangzott felelősséghárító-hazug-manipulatív megnyilvánulásokból (nem Matolcsyé volt az első, és főleg nem az utolsó). A csőd még nincs a küszöbön, még csak befordult az utcába. Nem szeretek a jövőre vonatkozó kijelentéseket tenni, ha van még alternatív jövő. Még van. De ennek az ára az iszonyú elszegényedés és a közszolgáltatások végletes lepusztulása lesz. Aminek a politikai kockázata jelentős, és ami kiváltja majd a maffia nevében eljáró állam egyre erőszakosabb fellépését az utcán és általában a nyilvánosságban. (Na puff, ez is a jövőről szól. De akkor legalább adtam két jövőképet.)