Fülig Jimmy levele Magyarországról

Posted by

(Ellenben jegyzé: Szűcs Gábor Róbert)

Samtan Tónijó főistván úrnak
Boldokság szigetek, balra.

Kedves kolegám és hites császári öregannya, akit külön!
Kisidőre letelepettem itt, ebben az országban, akit Magyarországnak hívnak, így csak simán.
Azelőtt kösztársaság is volt, de azt lekiáltották, visszakiáltották. Tudom, Románija van ilyen a
világon, ami csak egyszerűen egy név, bisztosan onnan vették a példát, mer natyon szeretik
őket, futbalmeccsen is kiabálják, akinem ugrál, az román, tehát pihenhet nyugottan, nem kel
magát satrapálnija.
Meg azér is jöttem ide mer itt nem számít az előétel.
Mer tuggya, felség, engem is kitiltottak minden országból, mer zűrös előételem van, de itt ez
nem számít. Ez az ijen kényes multú egy éneknek, mint jómagam, valóságos fürdös
paradicsom. Képzelje felsék, nem fogja elhinni a becses fülével, hogy van itten egy 1én, aki a
mekszerszett, nem, megveszett, ez se, megvesztegetett, ezaz, pénzzel ety barna zacskóba
(ijenek ragasztotam Szumbaván fegyencnek) ott állt a Igasság Minsztérium kapujába, mint
Vörös Vaszics a razzián kezébe a bűnjel és (eszt úgyse fogja elhiendni Felség) volt az
Álomtitkár! Álamtitkár. Ez asz. Ott ált megveszve, megvesztegetve, ás uty maratt. Asztán
szépen hazament és ot elvan ma is.
Istenem, ha eszt Buszkó Mócsing meghallaná, jönne ide hamarost, dehogy kérné vissza asz öt
dollárt, amiért Felsékedet eladta rapszolgának. De így aszért most kéri megint.
Írok még Pepita Oféliáról, aki már nem szerelmem, de ott áll a Sajótájékosztatókon, ami it asz
udvari verkli, az Orrbeszédű főszerkli mellett és még csak nem is gitározik. Néha pisilnije
kell, de bírja. Hijába, az én menj. asszonyom volt, szegény. De az Orrbeszédű főszerklis asz
tényleg dugulva beszél, egyszer fölléphetne a cirkuszba, még csak mást se kelene mondania,
mint most, két kört ráverne asz orrkarikás medvére, amijen muris.
Zárom sorajkimat, lekközeéleb is írok, legyen Felséked erős. Készcsókom szives
Öregannyának,
tiztelettel,
Lord Fülig di James
Alistván
Utóbb írám: itten asz igazi urakat és höltyeket istvánnak hívják én még csak alistván vagyok,
de már adnak rám, ki akartak választani önkormánynak, de mexöktem. Erről lekköszelebb.

Címkép: Korcsmáros Pál: Fülig Jimmy