Aggályos szakmai megjegyzések a Montessori-szemlélet a mindennapokban c. íráshoz

Posted by
  • Igen, a  Montessori-  és a Waldorf-pedagógia gyerekközpontú, de nem csupán ez a két irányzat az,  ilyen valamennyi reformpedagógia, például a  francia Celestine Freinet-féle is (Freinet-osztályok  Magyarországon is voltak,) Ráadásul a rogersi pedagógia a gyerekközpontú szemléletnél is többet kínál, mivel  személyközpontú ,  minden szereplőt, gyereket, tanárt, szülőt, az iskola technikai dolgozóit is olyan személyeknek tekinti, akik részesei  annak a folyamatnak, amelyben a gyerek alakul, fejlődik.
  • A Waldorf-pedagógia  nem azért  késlelteti  a tv-nézést, számítógép-használatot, mert elmaradott, hanem mert a fejlődéslélektan szerint  a kisgyerekkor a képalkotó képesség, a fantázia fejlődésének a „virágkora”,  a készen kapott képek pedig gátolják a képzelet fejlődését… – A digitális világ készen kapott  programjai pedig  kreativitásának fejlődését szorítják vissza.. – Német vizsgálatok kimutatták, hogy  azok a gyerekek,  akik kiskamasz koruk előtt nem, vagy keveset használtak számítógépet, a technikai elmaradást hónapok alatt behozzák, ugyanakkor  lényegesen kreatívabbak  új digitális programok kifejlesztésében , mint azok, akik már óvodás, kisiskolás korukban is „gépeztek”.
  • A Montessori-pedagógia  remek eszközök önálló használatára épül, csakhogy  ezek az eszközök olyan drágák, hogy megvásárlásuk hazai iskolák számára jelenleg elérhetetlen.
    Persze nagyszerű, hogy egy  Montessori-szemléletről szóló könyv magyarul is  megjelent! (KZs)