A tanárok követelései

Posted by

 Kiss Judit Ágnes

Milyen feltételek esetén örülnék annak, ha a gyerekem tanárnak készülne? Milyen feltételek esetén mennék vissza örömmel teljes állásba tanítani?

1. Adják vissza az iskolák gazdasági, személyi és pedagógiai önrendelkezését!
2. Felelős, szakmailag hozzáértő minisztériumot!
3. Kizárólag kompetenciákat megadó, a tanítási szabadságot tiszteletben tartó NAT-ot!
4. Szabad tankönyvválasztást!
5. Emberi óraterhelést a diákoknak: alsó tagozatban heti maximum 16, felsőben 20, középiskolában 30 tanórája lehessen egy gyereknek!
6. Emberi óraterhelést a tanároknak: egy pedagógusnak ne lehessen több megtartott tanórája heti 20-nál. A helyettesítéseket, a túlórákat és a plusz programokat fizessék ki!
7. Értelmiségihez méltó béreket: a kezdő tanár fizetése ne legyen alacsonyabb a diplomás átlagbérnél!
8. Kezelhető csoportlétszámokat! Általános iskolában egy csoportban ne lehessen több 15, középiskolában 20 főnél!
9. A minősítési rendszer és az „életpályamodell” azonnali eltörlését, felmenő rendszerű minőségbiztosítást a tanárképzéstől kezdve!
10. Személyközpontú, demokratikus, élményalapú módszereket az oktatásba és a tanárképzésbe!
11. Mentálhigiénés szakembereket minden oktatási intézménybe (a tanulók és a tanárok segítésére egyaránt), pszichés alkalmassági vizsgálatot az orvosi alkalmassági mellett!
12. A tankötelezettség 7 éves kortól 18 éves korig tartson!