Pedagógusok nélkül nincs jövő – és ez nem világnézeti kérdés

Posted by

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája közleménye

“Nincs ország, ahol több lenne a tehetség, mint éppen magyar földön, de egyúttal nincs ország, ahol a tehetség nehezebben tudna teljes kifejlődéshez jutni, mint éppen miközöttünk. Az idegen nemzetek négyzetre emelik kiválóságaikat, mi, magyarok gyököt igyekszünk belőlük vonni.” (Klebelsberg Kuno)

A HÖOK Közgyűlése 2022. október 8-i döntésének mentén a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az alábbi nyilatkozatot teszi a pedagógus hivatás jövőjével kapcsolatban:

Pedagógusok nélkül nincs jövő – és ez nem világnézeti kérdés.  A pedagógus szakra jelentkező és felvételt nyerő hallgatótársaink száma évről-évre csökken. Míg 2016-ban a jelentkezők száma 20.286, a felvettek száma 10.167 volt, 2022-ben már csak 11.977 és 6453 főt jelent ugyanez a két kategória. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hat év során felére csökkent azoknak a fiataloknak a száma, akik tanárként szerettek volna továbbtanulni, és azoké is, akik valóban elkezdték a pedagógusképzést.
A fenti számokból világosan látszik, hogy az elmúlt időszak köznevelést érintő folyamatai és döntéshozói irányai nem támogatják azt a világos nemzetstratégiai célt, hogy a pedagógus pálya népszerű és vonzó karrier lehessen a tehetséges fiataljaink számára.
Ehhez arra lenne szükség, hogy pedagógusaink nem csak szakmailag, de egzisztenciálisan is megbecsült tagjai lehessenek társadalmunknak. Ezt a célt pedig megfelelő politikai döntések nélkül nagyon nehéz lesz elérni.
A magyar egyetemisták országos szintű képviseletét ellátó szervezeteként szolidaritásunkat fejezzük ki a pedagógusok és a diákok mellett. Hallgatóként lelkiismereti kérdés kiállnunk értük.
Egyetemistaként átérezzük azoknak a középiskolás diákoknak a csalódottságát és félelmeit, akik a jelenlegi helyzetben úgy érzik, a tanáraikkal kapcsolatban született méltánytalan intézményes döntések csökkentik a tanuláshoz való jogukat.
Tanár szakos hallgatótársaink védelmében pedig azt kérjük a döntéshozóktól, hogy
igyekezzenek megszüntetni a tanári hivatás körül kialakult káros politikai-társadalmi légkört, és kezdjünk el közösen dolgozni egy olyan Magyarországért, ahol tiszteletreméltó és megbecsült döntés lesz a tanári hivatást választani.
Szomorú dolog egyetemistaként azt tapasztalnunk: jelenleg nem ebbe
az irányba tartunk.

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Új Hét

%d bloggers like this: