A schmittelés etikája

Posted by
Kardos András
>A Marosi Beatrix saga újabb fejezete. remélem az utolsó. Az etika szakos, Kölcseyben végzett tankerületi főgondnok, aki kinyírt öt Kölcseys tanárt, újabb izgalmas keresztényetikai lépésével ragyogtatta fel a Fidesz schmittelős tagozatát. Történt ugyanis, hogy Marosi etikusnak, moralitása első csúcsaként, mint azt az alábbi részlet bizonyítja, szakdolgozatában, a volt elnököt követve, plagizált, nem is keveset, lévén a schmittelés etikája megköveteli az önállótlanság gesztusát a tudományban. Alább hosszabb idézet következik egy posztból, mely aprólékosan és hitelesen bizonyítja, Hogy Marosi Beatrix schmittelt szakdolgozatában. majd utána beállt a diktatúra szolgálólányának. Hosszabb idézet következik, de megéri. elolvasni.
” HOGYAN ÍRJUNK SZAKDOLGOZATOT?
Első rész, egybefűzve
Egy szakdolgozatot olvasgatok, erkölcstan, etika szakos pedagógusét. Nem lenne különösebben érdekes, de tíz évvel ezelőtti írója ma olyan pozícióba került, ami – úgy gondolja – lehetővé teszi számára tanártársai megfenyegetését, kirúgását. Mindezt persze a „jogszabályra” hivatkozva. Reflexióm csak egy seprű, amit most a kedves kolléga kezébe adok: menjen vele a saját portája elé, elég nagy ott a szemét.
Nagyon szép mottóval kezdődik, Nemes Nagy Ágnestől idéz. Mit jelöl meg forrásként? Ezt: Nemes Nagy Ágnes idézetek (citatum.hu) Egy szakdolgozatban. Már az elején nem stimmel valami. No, üsse kő, javítom, a diákjaimnak is elmagyarázom, hogy a forrást lehetőleg pontosan tüntessék fel. A dolgozatban felhasznált mottó először itt volt olvasható, a maga szövegkörnyezetében:
NEMES NAGY ÁGNES HAGYATÉKÁBÓL (II)
Közzéteszi Ferencz Győző In: Holmi, 2008. május.
Az oldalszámot most nem tudom kikeresni sajnos, de így már azért nagy biztonsággal megtalálható. Tovább is van, mondjam még?
Folytassuk az enyhe, nyelvi hibákkal, hogy aztán egyből nekiszaladjunk a fának:
„A halálbüntetés kérdése sem politikailag, sem jogilag nem aktuális a mai Magyarországon. Mégis ez a téma nagy érdeklődésre tart számot a társadalomban.” A második mondatban nyilván szórendi hiba van, helyesen: Ez a téma mégis nagy érdeklődésre tart számot a társadalomban.” Hogy a téma nagy „érdeklődésre tart számot” kifejezés mennyire helyes, azzal most nem foglalkozom, mert hosszabb lesz a jegyzetem, mint maga a szakdolgozat.
A következő mondat: „A rendszerváltás után a társadalom értékítélete felbomlott és az emberek hiába kerestek kapaszkodót a jogban, az nem volt azonos saját erkölcsi meggyőződésükkel”. Egyetértek, ma is aktuális. Kár, hogy a Ctrl+C – Ctrl+V módszerrel nem sikerült a mondat végi pontot is beilleszteni. Kár, hogy itt már nem adja meg a szakdolgozatíró, kitől idéz. Tőle: Dr. Szabó Péter: A büntetés, annak célja, jogalapja. In: A büntetés, annak célja, jogalapja – Jogi Fórum (jogiforum.hu)
Megjelent: 2003.06.20. Megtekintve: 2022. 10. 07. 15.14.
Tovább is van, mondjam még?”

Köszönet Ujlaki Tibornak az alapos elemzésért-

Címkép: Marabu