Pintér, a takarító

Posted by

Gábor György

>Az önkény csúcsra járatja önmagát, s gyáva és jellemtelen fegyverhordozóit csatarendbe állítja. Folyamatosan érkeznek a hírek törvénytelen információgyűjtésről, listázásokról, s a hóhéri teendőket ellátó tankerületek vezetőinek tanárokat és diákokat fenyegető fellépéséről.
A diktatúra a totálisan inkompetens rendőrminiszterrel kívánja erőből eltakaríttatani saját trehányságának, cinizmusának, kormányzásképtelenségének, az ország jövője iránti teljes közönyének minden szennyét és mocskát, a méltóságukban sokszorosan megalázott és semmibe vett tanárokat pályaelhagyásra kényszerítve, s a diákoktól megvonva a tanuláshoz való alapjogot, így végképp romhalmazzá téve az amúgy is rettentő pedagógushiánnyal küzdő, ezer sebből vérző oktatási rendszer egészét. A hírek már arról számolnak be, hogy egyes tankerületek vezetői, maradék eszüket, józanságukat és – ha volt egyáltalán – becsületüket feledve csoportos kirúgással fenyegetnek tantestületeket, akad hely, ahol a tantestületnek több mint a felét. Ezek az agyatlan és lelketlen ítéletvégrehajtók felfogják vajon, mit tesznek? Tisztában vannak azzal, hogy ezek a fenyegetések, még ha nem is valósulnak meg, milyen rendbehozhatatlan és gyógyíthatatlan károkat okoznak a tantestületeken belül, kollégák között, felfogják-e, hogy ezekkel a zsaroló fenyegetésekkel minek teszik ki a tanárokat és a diákokat, s tudják-e, mit érnek el, ha a fenyegetés valóra válik, mint a Kölcseyben, a diákok meg ott maradnak tanáraik, osztályfőnökeik nélkül, akár az érettségijük előtt pár hónappal?
A kérdés csupán az, hogy e fenyegetőző személyek az oktatásról mit sem tudó ostoba alakok, avagy tudatos és mindenre elszánt gazemberek?
Majd ők állnak fel a katedrára matematikát és angolt, kémiát és történelmet, földrajzot és nyelvtant, fizikát és irodalmat, biológiát és németet tanítani? Ők meg Pintér Sándor? Úgy gondolják, hogy majd ők és Pintér rendőrminiszter lesznek a diákok számára a hiteles emberek, a komolyan vehető tanárok, a gondjaikat, bajaikat orvosló pedagógusok? Mi közük van ezeknek – Pintér rendőrminiszterrel és Orbán miniszterelnökkel együtt – bármihez is, ami akár a szakmai tudást és felkészültséget igénylő oktatáshoz, akár a szenzitivitást és empátiát feltételező neveléshez kötődik?
És továbbra is kérdezem: azért, mert a Karmelita kolostor oktatáshoz és neveléshez semmit sem konyító, s annak szerepét és jelentőségét felfogni képtelen ura mindent rendben talál, a „családbarátságáról” elhíresült államelnök asszony mély és heroikus hallgatásba burkolózva épp a család- és jövőbarát politikáját látja kiteljesedni ezekben a napokban?

Címkép: Pápai Gábor: Pintér Sándor