Törpék és óriások

Posted by

Fábián András
>A népszerű Kocsis Máté roppantmód felháborodott, amikor az ő szeretett, de mondjuk inkább azt, hogy imádott főnökét, az isteni Orbán Viktort Gyurcsány Ferenc törpének nevezte. Body shaminget kiáltott, legazemberezte a Demokratikus Koalíció elnökét, aztán pedig felsorolta Gyurcsány Ferenc összes bűnét. Nem vagyok rest, és idemásolom ezeket az égbekiáltó gaztetteket, bár eszem ágában nem volt eleinte. Nem állt szándékomban ugyanis terjeszteni ennek a másik jellemtelen gazembernek a hazugságait, aki pályafutását a rasszista-újfasiszta MIÉP-ben kezdte. Szellemileg ott aztán meg is rekedt, bár a Fideszben rugózott egyre feljebb, takarosan vastagodó pénztárcává váltva a politikai hatalmi tőkét. Amiért idemásolom a szövegét, annak okára majd még visszatérek. Mit is ír tehát Kocsis A gazember című pamfletjében?! Elnézést, kicsit hosszú lesz.
„A gazember személyeskedik, hazudozik, fenyegetőzik. Megint. A gazember árnyékkormányt alakít,
beszél, ír, szerepelget. Egyre többet. Felbátorodott, kelleti magát. A hazug gazember tudja, hogy nincs nála alávalóbb, ezért csak magát kell túlszárnyalnia. Sikerült. Ma is. A gazember azt hiszi, elfelejtik a gaztetteit, ha azoknál is durvábbakat mond. Téved a gazember. A bűntudat és  szégyenérzet nélkül élni képes gazember csak vállat rándít, ha arra gondol, hogy belehazudott tízmillió magyar szemébe, hogy a honfitársai vérével boríttatta be Budapest utcáit. Veretett, lövetett.
Csak vigyorog, ha eszébe jut, hogy eladósította az országot, kifosztotta az embereket, tönkretette a gazdaságot, majd meghamisította a költségvetés számait. Csak pökhendi módon legyint arra, hogy elvette a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi bért, a családtámogatásokat. Az alávaló gazember külföldi kézre játszotta a nemzeti vagyont. Meg a sajátjára. A gazember gyűlöli ezt az országot. Megveti a benne élőket, amiért azok nem felejtik el neki a gaztetteit, és nem engedik a hatalom közelébe újra.
Pedig nem felejtik. Pedig nem engedik. A gazember bosszúra szomjazik egy nemzet ellen. Gyengébb képességűeket fel is használ ehhez. A gazember életveszély a magyarok számára. A gazember lelkesen támogatja a szankciókat is, pedig tudja, hogy azok megfojtják az országot. Nem lesz kegyelem, azt mondta. A gazember gazember az országával, a szövetségeseivel, az ellenfeleivel. Mindenkivel. Meg egyébként is.”
Ha nem lenne kitéve a DK elnökének arcképe eme, már-már a görög drámák kórusának hangján megszólaló monológ felett (nehogy a célközönség hátrahőköljön a szöveget olvasván), azt hihetnők, hogy megindult a belső hatalmi harc a kormánypárton belül. A „gazember” jellemzése ugyanis olyan tökéletesen fedi az elmúlt 12-13 év miniszterelnökének és pártjának aljasságait és mocskos húzásait, hogy én magam sem szedhettem volna takarosabb csokorba. Mondhatja persze naivan a kedves olvasó, hogy de hiszen Orbán nem borította be a honfitársai vérével be Budapest utcáit, nem veretett és nem lövetett. Holott tudjuk mi azt már régen, hogy amiről itt szó van, az nem más, mint a 2006-os puccskísérlet, amelynek résztvevőit a háttérben gyáván megbúvó Orbán bujtotta fel, hogy törvénytelen úton megszerezze a hatalmat egy demokratikusan megválasztott kormánytól. Ő tette ki a randalírozó vandálokat a rendfenntartó erők helyenként kemény és véres ellenakcióinak. Olyan ez, mintha a katonának tenne a vezénylő tábornok szemrehányást, hogy mi a francnak ment oda, ahol lőnek. Lám! Tessék! Őt is eltalálták. Megjegyzem: halálom a pocakos tábornok!
Kocsis megpróbálja szokás szerint beleverni a jó magyar emberek fejébe, hogy mit kell gondolniuk
mindarról, amit Gyurcsány Ferenc a magyar Parlamentben Orbán Viktor fejére olvasott. A Göbbels-i
propaganda kitüntetett módszere: vádold meg politikai ellenfeleidet mindazokkal a bűnökkel,
amelyeket te magad követtél el, vagy amit elkövetni szándékozol. Tette ezt a Fidesz bátor frakcióvezetője azon a napon, amikor a kormány és azon belül is a belügyminiszter utasítására tanároknak mondtak fel az iskoláikban. Kollégáik és diákjaik előtt. Tudjuk a bűnüket: meg akarnának élni a fizetésükből abban a nemzeti katasztrófával fenyegető gazdasági káoszban, amelybe Orbán Viktor taszította a tanárokat és velük együtt az egész országot. Tette ezt egy nappal azelőtt, hogy október 5-én közel százezer ember vonult a Margit hídra és a Parlament elé, szolidaritást vállalva a pedagógustársadalommal. Ha Rákai Kálmán (Fülöp) számol meg bennünket, lehettünk akár 2 millióan is. Ha pedig a felelőst keressük, Arany Jánosnál a válasz: Te tetted ezt,király!
Van egy rossz hírem Kocsis Máténak. A hamisan vádaskodóra visszahull a vád. Most is ez történt, ez
fog történni. Ez az ostoba ember minden egyes szavával az Orbán rendszer bűneit írta le, amiért felelősséggel tartozik nem csak a miniszterelnök, de az összes bűntársa is. Kocsis is ott fog ülni az első
sorban.
Én kint voltam tegnap 5 órától a tüntetések helyszínein. A másik rossz hírem az, hogy ennyi fiatal tüntetésen még nem volt jelen. 7-8 éves leányka írta krétával a villamossínek közé: „Ha nem lesz tanár, nem lehetek író.” „Mert író szeretne lenni” – mondta könnyes szemmel az anyukája. „Szeretem a tanítónénit” – lengette kis kartontábláját egy nagy másodikos az apukája nyakában. A nagykorúság
küszöbén álló fiúk és lányok, érett egyetemisták, szülők és nagypapák, nagymamák követelték, hogy
hagyják a tanárokat tanítani és hagyják őket ÉLNI! Nincs lényegi változás az ember komfortérzetében, ha amunkájából, vagy munka nélkül nem tud megélni. Pillanatnyilag ugyanis mindössze annyi a különbség, hogy a tanár és a pedagógus szeret tanítani és ragaszkodik a gyerekeihez. Miben különbözik egy rendőrattak következményeitől egy felmondólevél, amely földönfutóvá tesz egy jogaiért kiálló és elkeseredetten küzdő pedagógust és családját?! A puccsista törpe elbújik az általa fellázított csőcselék mögött és nem meri vállalni tettei következményeit. A tanár, a pedagógus, a nemzet napszámosa óriássá növekszik tanítványai és a nemzet színe java előtt. Olyan óriássá, akinek kijár a szeretet, a tisztelet, az elismerés és a kiállás. És persze a tisztességes megélhetést biztosító jövedelem. A több milliós fizetésből ingyen élő Kövér László ezeknek az óriásoknak a lába ujjáig sem ér fel. Szerinte ugyanis a tisztességes pedagógusok nem a fizetésüktől teszik függővé teljesítményüket.
Ide kívánkozik Kövér egy másik megállapítása is. Azt is mondta ugyanis, hogy „nem lehet a meglévő
jogszabályokat félretenni, egy nem létező jogi kategóriával élve polgári engedetlenségi akciót indítani
a gyerekeink rovására.” Ezt a nem létező jogi kategóriát már Pintér Sándor is felhánytorgatta, mégis ennek alapján bocsájtották el a polgári engedetlenségben résztvevő tanárokat. Ha a polgári engedetlenség nem létező jogi kategória, akkor milyen alapon büntetik elbocsájtással az abban résztvevő tanárokat?! A nullum crimen sine lege (magyarul: “nincs bűncselekmény törvény nélkül”) és az ehhez szorosan kapcsolódó nulla poena sine lege (nincs büntetés törvény nélkül) jogi alapelvek azt jelentik, hogy csak az büntethető, aki olyan cselekményt követ el, amelyet az elkövetésekor hatályos törvények büntetendőnek nyilvánítanak. Most akkor hogyan is van ez?
Orbán egyébként nyilván nem is látta tegnap a hatalmas tömeget, mert a polgári tiltakozás őt hidegen hagyja, nem érdekli. Ha ez a tömeg véletlenül szembe jönne vele, akkor elfordulna, befogná a szemét. Valószínű eltakarná az arcát és behúzódna egy védett helyre, hogy fel ne ismerjék véletlenül. Az utcai harcos ugyanis mérhetetlenül gyáva. Életszerűnek tűnik az is, hogy ez a politikai törpe, aki már régen gazember lett, tegnap is ott gubbasztott a tévéje előtt és valami roppant izgalmas focimeccset nézve ütötte agyon a csevegő időt. Csak a teljesség kedvéért teszem hozzá, hogy a politikai törpe kategóriájának semmi köze a „body shaming” (test-szégyenítés) fogalmához. A jellemtelenség és gerinctelenség mellett mindaz, amit Kocsis Máté fentebb számunkra oly szemléletesen megfogalmazott, hiánytalanul jellemző Orbán Viktorra.