Donáth Anna európai kaliberű stratéga

Posted by

Magyaur

>Magyarország megújulása Európa megújulásán keresztül valósulhat meg!

A válságok gondolatébresztők!

  • A 2022-es magyarországi választás egyik tanulsága az volt, hogy a Fidesz hatalmi monopóliumát majdnem teljesen lehetetlen belülről lerombolni.
  • A 2022-es Ukrajna-elleni agresszióban Oroszország kimutatta a foga fehérét, ezért azt a tanulságot lehetett levonni, hogy azok a politikai erők, amelyek Európa megosztottságát, szuverén államokra való szétesését akarják azok „akaratlanul” is az EU-ellenes nagyhatalmak érdekeit szolgálják.
  • Donáth Anna a Válasz Online-on megjelent és mellékelt tanulmányában levonta a tanulságokat és nagyívű politikai programot vázolt fel nemcsak a Momentumnak, a magyar ellenzéknek, de a „Renew Europe” európai parlamenti frakció számára is.
  • Donáth Anna számára egy kívül szilárd, ugyanakkor belül rugalmas és toleráns Európai Nagyhatalom létrehozása a cél. Ennek létrehozásában szerinte szerepet vállalhatna:
    • A francia-belga kötődésű Európa megújítását szorgalmazó „Renew Europe” európai parlamenti frakció.
    • Az a nyolc volt-szocialista ország, amelyek ugyan EU-s tagok lettek (a V4-ek+ Horvátország, Szlovénia, Románia, Bulgária), de közös politika meghatározása szempontjából még mindig a periférián mozognak. A százmilliós népességet számláló nyolc országnak gazdasági elmaradottságukból és az orosz-ukrán háború közelségéből fakadóan elemi érdeke az európai együttműködés és szolidaritás magasabb szintre emelése egy „Európai Nagyhatalom” keretén belül.
  • Megjegyzésre érdemes, hogy az „E8”-akon belül hét országnak van lappangó történelmi tapasztalata az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatosan: Magyarországnak, Lengyelországnak, Csehországnak, Szlovákiának, Szlovéniának, Horvátországnak, Romániának (részint Ukrajnának is) arról, hogy egy „birodalom” képes lehet liberálisabb; a nemzeti, nemzetiségi sajátosságokat jobban tiszteletben tartó jogi-politikai kereteket biztosítani az állampolgárai számára, mint egy „modern”, homogenitásra törekvő nemzetállam.
  • Donáth Anna európai egységet megcélzó stratégiájának megtermékenyítő új eleme az „E8”-ak kezdeményező szerepének a kihangsúlyozása, de maga a cél, valljuk meg őszintén, azért nem áll annyira messze a „szemfényvesztésnek” titulált „Európai Egyesült Államok” ideájától – ami nem is baj!

Ezt itt Donáth Anna cikke: https://www.valaszonline.hu/2022/09/28/donath-anna-magyarorszag-europai-unio-nagyhatalmisag-velemeny/?fbclid=IwAR1JsfCxJ7IcGqTOzoiaOGFfOaTz0oADfxoI58vGTYGf2wZsLEqwJ5s07Vk

Magyaur blog