Elkallódott dokumentumok, légből kapott állítások a Fenyő-gyilkosság tárgyalásán

Posted by

>Fenyő János 1998. február 11-i meggyilkolása után közvetlenül a „célkeresztbe” Gyárfás Tamás került – derült ki Kovács Lajos ezredes, a 2006-ban nyugdíjba vonuló nyomozó vallomásából a Fővárosi Bíróságon. Az NNI úgynevezett „döglött ügyek” osztályának egykori vezetője nem titkolta: Fenyő János halálának másnapjától az újságíró-vállalkozót tartotta az egyik potenciális felbujtónak. Dr. Zamecsnik Péter ügyvéd rávilágított: Kovács Lajos nem tulajdonított kellő jelentőséget annak, hogy Fenyő és Gyárfás párviadalából minden vonatkozásban Gyárfás került ki győztesen. 1996. október 11-én, tehát 16 hónappal a gyilkos merénylet előtt a Magyar Kereskedelmi Kamara Választott Bíróságának döntése alapján a Gyárfás vezette Nap TV Kft. teljes joggal visszakapta az MTV reggeli műsora szerkesztésének jogát, amelyet mintegy másfél évre a Fenyő János tulajdonában álló Stáb TV Rt. egy sajátos fordulattal megszerzett magának. Az addigi parázs vita ezzel lezárult. Ennek egyik bizonysága, hogy Friderikusz Sándor és Székely Ferenc a korábbi tárgyaláson elmondták: látták, hogy 1997. február 8-án a Marriott Szállóban, az újságíró bálon Fenyő és Gyárfás kezet fogtak. 

Bár Kovács Lajos a keddi tárgyaláson is azt állította, hogy az 1997 szeptemberében indult, Gyárfást érintő kaposvári perről – az akkor Fenyő tulajdonában álló – Népszava rendszeresen tudósított, valójában Gyárfás ellen a lapban megszűntek a támadások. Dr. Zamecsnik felhívta a figyelmet, hogy a perről egyetlen sor sem jelent meg, amiről korábban a T. Bíróság is meggyőződött. A Nap TV Kft. és a Stáb TV Rt. között több mint 35 millió forint nagyságrendű per zajlott, de a megbékélés nyomán a felek 1997. július 17-én a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumától közösen kérték az egyeztető tárgyalás lehetőségét. Fenyő és Gyárfás ügyvédei eközben azon dolgoztak, hogy mindent átfogó megállapodás készülhessen, ami egyet jelentett valamennyi vitás kérdés lezárásával. Az első tervezetet dr. Óvári Győző, a Stáb TV Rt. jogásza 1997. szeptember 30-án küldte el a Nap TV Kft-t képviselő dr. Kollár Károly ügyvédnek, a végső verzió aláírására 1997. december 16-án került sor.

 

Az ügyvéd a fentiek szellemében tette fel a kérdést Kovács Lajosnak, hogy ha a két fél tusakodásából Gyárfás minden vonatkozásban győztesen került ki, akkor mi érdeke lett volna Fenyőt megöletnie? Egykori vallomásában dr. Székely Ferenc, a Nap TV főszerkesztője azt mondta, hogy ha Fenyő áll bosszút a Gyárfással szembeni sikertelenségeiért, annak még csak-csak lett volna magyarázata, de fordítva?! Gyárfás védője arra az ellentmondásra is felhívta a figyelmet, hogy amikor ügyfele 2004. augusztus 11-én ingatlant cserélt Portik Tamással, akkor magának Portiknak a rendőrségen tett vallomása szerint Gyárfás több száz millióval járt jobban. Ha Gyárfás megbízta volna Portikot, akkor miért Portik fizet ily módon Gyárfásnak…?

Kovács Lajos nyomozó a tárgyaláson megerősítette, hogy – miként azt 2005-ben írt jelentésében leszögezte – Sass László tájékoztatta őt a Fenyő-gyilkosság előkészületeiről. Az Alex Cukrászdában zajlott beszélgetésükről hangfelvétel készült. Gyárfás ügyvédje joggal kérdezte: „Hol a hangfelvétel? Meghallgathatjuk?” Erre azonban aligha lesz mód, hiszen a hangfelvétel állítólag elkallódott. Mint ahogy nincs meg az a dokumentum sem, amelyet Vajtó Lajos adhatott át Kovács Lajosnak, s állítólag arról szólt, hogy Gyárfás miképp manipulálta a kaposvári tárgyalás bíróját és ügyészét. Ezt szerinte dr. Óvári, Fenyő János ügyvédje adta át neki a VICO Rt-ben zajló találkozójukon. Dr. Óvári a bírósággal már korábban közölte: ilyen nem történt.

Póta Péter bíró a tárgyalásra az ellentmondások feloldása érdekében beidézte Tasnádi Pétert és annak munkatársait: A. Gábort és Sass Lászlót, távkapcsolás útján pedig Tasnádi volt feleségét, M. Juditot, valamint Portik Tamást. Bennük az a közös, hogy a szeptemberi két korábbi tárgyaláson valamennyien meghazudtolták a másikat.

Kovács Lajos 1998-tól 2009-ig, egy évtizeden keresztül zömében az általuk elmondottakra támaszkodott. Valamennyi jelentése, egykori vallomás, szakanyag ismeretében Nagy István, az NNI őrnagya írásban a nyomozás felfüggesztését kérte: „…mivel az eljárás jelenlegi szakaszában nem sikerült olyan személyi, vagy tárgyi bizonyítékot beszerezni, mely alapján kétség kívül bizonyítani lehetne a Fenyő János sérelmére elkövetett emberölés felbujtójának személyét és jelenleg nem áll olyan információ vagy adat a nyomozóhatóság részére, mely alapján a felbujtó személyéhez közelebb lehetne jutni, …ezért javaslom… a nyomozás felfüggesztését.”

A döglött ügyek osztálya egykori vezetőjének az ügyész, a bíró és Gyárfás védője tehetett fel kérdéseket. Csütörtökön Gyárfás kérdéseivel folytatódik a tárgyalás.

Címkép: Gyárfás és ügyvédje