A Gyurcsány-fantom

Posted by

Várhegyi Ákos

>Először vidámkodjunk…Sokan élcelődtek az árnyékkormány kifejezésen… ki-ki jó- vagy rosszabb indulattal – vérmérséklete és párt(nem)állása szerint. Az MKKP megalakította az “árnyékellenzéket”… Van, aki megjegyezte: ez csak árnyéka az ellenzékiségnek…
Van, akinek az árnyék szóból képezhető egyéb szóösszetételek jutottak eszébe: árnyékszék, árnyékvilág… vagy az egyáltalán nem valódi, de magát annak feltüntető kormány által sorsunkra vetett sötét árnyék…

Ezek a szójátékok érdekes asszociációkat indíthatnak… jól szórakozhatunk rajta – de a lényeget nem érintik.
Éppen ezért forduljunk a szójátékoktól a dolog érdemét érintő kritikák felé.
(A kedves vezető és vazallus hada – a maffia – kritikáival érthető okokból nem foglalkozom.)

(1) A DK “A TÖBBI PÁRT KIREKESZTÉSÉRE TÖREKSZIK.”

Állítják ezt egyes kritikusok – többnyire a többi ellenzéki párt prominensei – és hívei – fogalmazzák meg ezt az állítást.De az Árnyékkormány támogatói, hívei részéről is megfogalmazódott:
a DK “egy hangyányival tehetett volna több gesztust…”
Nézzük, ez ügyben mi a valós helyzet.
Ha jól tudom (igen, jól tudom), a DK számos nem DK-hoz kötődő – sőt: más ellenzéki párthoz kötődő! – szakembert is megkeresett, hogy az árnyékkormányban részt vegyenek.
Ők poziítvan reagáltak – majd pártjuk letiltotta őket ettől a szerepvállalástól.
A gesztusnak addig van értelme, amíg van rá fogadókészség. Szerintem mondhatjuk
A DK nem volt gesztustalan.
A többi párt volt gusztustalan.
Nem a gesztus hárítása miatt – azt akár el is fogadhatjuk, tekinthetjük a saját túlélésükért folytatott harc részeként.
Hanem azért, mert utólag eljátsszák, mintha a DK őket kijátszva, az ő ellenükben akarna előnyökhöz jutni.
A helyzet jól láthatólag éppen fordítva van.
Bizonyos helyzetekben segíthet, ha a velünk vitában állók érvelését figyelembe vesszük, és megvizsgáljuk: miben van igazuk? Mennyiben segíthet véleményük – akár annak elfogadása, magunkévá tétele – abban, hogy céljainkat elérjük?
Igen: figyeljünk oda a velünk vitában állókra, gondoljuk át érveiket, és okuljunk belőle. Ha van rá mód, velük együtt alakítsunk ki közös platformot.
  • Van aki ezt megtanulta. Módszertanukat, stratégiájukat úgy hívják: win-win startégia.
  • Van, aki ezzel szemben a 0 összegű játszmát játssza… (Ahhoz, hogy nyerjek, másoknak veszteni kell.) Ők a biológiai evolúció vak paarancsát követik… és a történelem kerekét visszafelé forgatják.
Ez kulturális kérdés. Lehet, e két nézet képvielői között dől el az emberiség sorsa. Ez a kulcskérdés az ukrán-orosz háborúban, a Biden-Trump harcban, az orbán-Magyarország meccsen… és a mai magyar ellenzék Gyurcsány-fóbiája esetén.
Igen, az ellenfeleinkkel igyekezni kell egyetértésben megoldani problémáinkat. De ez nem mehet el odáig, hogy az általuk kínált kötélbe önként dugjuk bele nyakunkat – és rúgjuk ki a széket lábunk alól, az együttműködés reményében…
Attól tartok, most ilyen helyzet van.
A velünk vitában állók nem vitatkozni akarnak, hanem megsemmisíteni minket. És közben azt a látszatot akarják kelteni, mintha mi akarnánk megsemmisíteni őket.
Ezt a viselkedésformát – mit is tehetnénk – tudomásul kell venni, Éppúgy része mindennapjainknak, mint a fidesz pusztító, aljas maffiája. És nem mellesleg, éppúgy okozója annak, hogy a maffiától nem tudunk megszabadulni…
Éppen ezért a tudomásul vétel mellett alkalmazkodni hozzá nem szabad. Sem szóban, sem cselekedettel.
Mert ez beteges, szuicid (lásd az ellenzéki pártok süllyedését, haláltusáját) és kártékony.
Nekünk az a dolgunk, hogy e tényezőt tudomásul véve úgy tegyük a dolgunkat, mintha ez egy normális világ lenne. És ha sokáig így cslekeszünk, akkor talán egyszer még az is lesz. És vannak, lehetnek, gyarapodhatnak ehhez a partnerek.

(2) A DK “CSUPÁN SAJÁT HOLDUDVARÁBÓL ÁLLÍT KORMÁNYT…”

Néhány nevet előhoznék.
(1) Komáromi Zoltán
Ő szakember, vagy pártkáder?
A közvélemény praktizáló orvosként, szakemberként ismerte meg, így vált az egészségügy mértékadó szakértőjévé.
Később – nyilván tudásának hatékonyabb érvényre juttatása érdekében – csatlakozott a DK szakértői közé.
Kérdezem: szakértelme megkérdőjeleződik ettől?
(2) Dávid Ferenc
Ő szakember, vagy pártkáder?
Függetlensége, szaktudása révén jutott oda, hogy gazdasági kérdésekben mértékadó személyiséggé vált. Ilyen minőségében csatlakozott a DK szakértői közé.
Kérdezem: szakértelme megkérdőjeleződik ettől?
(3) Szitka Péter
Ő szakember, vagy pártkáder?
Ha pártkáder, melyik párt kádere? Polgármester, az MSZP politikusa. Ilyen minőségében csatlakozott a DK alternatív árnyékkormányához.
Kérdezem: szakértelme megkérdőjeleződik ettől?
(4) Bodnár Zoltán
  1. Ő szakember, vagy pártkáder?
    A Nemzeti Bank volt alelnöke, az ellenzéki értelmiség, a független gondolkodás, a szakértelem becsületének ikonikus alakja.Ilyen minőségében csatlakozott – nem korábban! – most a DK alternatív árnyékkormányához.Kérdezem: szakértelme megkérdőjeleződik ettől?

(3) A DK “LÉPÉSÉT CSAK A DK-SZEKTÁSOK TALÁLHATJÁK JÓNAK.”

Akkor nézzük:
DK-szektás lenne Vásáhelyi Mária? Juszt László? Balázsovits Lajos? Simkó János? Lánczos Vera? Földes Péter? Kaltenbach Jenő? Békesi László?
De akit nem győz meg ez a lista, álljon még itt egy személyes megjegyzés: fentebb többes szám első személyben beszéltem.
Ez nyilvánvaló azonosulás – mivel? Az ellenzéki közgondolkodásban a patás ördög által vezetett “szektával” – a DK-val.
A látszat nem csal.
Nem azért, mintha engem bármi személyes kapcsolat, érzelmi vonzódás, anyagi érdek kapcsolna a DK-hoz.
Hanem azért, mert ma – bármily szomorú – az ellenzéki oldalon nincs egyetlen más, következetes, működőképes, hatni képes, korszerű, európai értékeket koherensen és hitelesen képviselő formáció a DK-n kívül.
És ha ez most fáj sokaknak, akkor azt mondom nekik: hajrá, teremtsenek másik ilyent – minél többet! Valamiért ez az elmúlt 13 évben senkinek nem sikerült. Mert nem a követendő célt – egy működő ország, benne egy működő társadalom létrehozását – tartották fontosnak – nyilván azt is. De volt egy sokkal fontosabb céljuk: eltakarítani – no nem az országot pusztító maffiát, hanem – a maffia legkövetkezetesebb ellenfelét: mert azt ekintették riválisnak, érvényesülésük akadályának.
Nem, tisztelt MSZP, Momentum, Párbeszéd, Kétfarkúak, pártellenes civilkedők… és még sorolhatnám… Nem a DK az akadálya elképzeléseitek érvényesülésének.
  • Hanem az, hogy nincs koherens mondanivalótok a társadalom számára.
  • Hanem az, hogy egy képzelt ellenség – “A Gyurcsány” – ellen küzdötök, ami nem azonos Gyurcsány Ferenccel, a DK vezetőjével.
    És Pláne nem azonos a DK-val vagy az árnyékkormánnyal, vagy annak vezetőjével, Dobrev Klárával.

Akit üldöztök, egy fantom:
a fidesz és az mszp kooprodukciójában legyártott fantom, amelynek a gyűlöletére alapuló téveszme ma a társadalmunk 80%-ának az agyát rágja. A tiéteket is.
És amíg ezt hagyjátok, amíg rabjai vagytok ennek a fóbiának, addig amellett, hogy semmire nem juttok önérvényesítési lehetőségeitek megteremtésében, de sajnos a kedves vezető és vazallus hada hatalmának biztosítékai, akaratlan támaszai lesztek. Ebben az esetben, bármily fájdalmas, de orbán hasznos idiótáiként vonultok majd be a történelemkönyvekbe.
De lehet bármikor másképp dönteni…