Csák miniszter tovalebegett az égen

Posted by

Rezeda

>Olybá tűnik ezekben a napokban, hogy aki Orbán minisztere szeretne lenni felkérésre vagy saját késztetésből, valami sajátos tudatállapottal kell rendelkeznie a hivatalhoz, amely állapot minősítésétől most eltekintenénk inkább. Csak ideidézzük Kásler Miklós szellemét a sámánizmusba ojtott kereszténységgel, és mindjárt könnyebb lesz megérteni, mit kell tudni ahhoz, hogy az ember a nyomába léphessen. Csák János, aki Kásler szerteágazó területei közül a kultúrát kapta meg, ilyen képességű ember. S bár ránézésre egynek tűnik a turulszaros haverjaival, ahogy múlik az idő, és egyre jobban kibontakozik vagy elengedi magát, lassan az az érzésünk támad, nem közülünk való ő, hanem valami más világból érkezett.

Ennek ellenére vagy éppen ezért szeretnénk őt megismerni, kitapogatni esze folyását, de valahol oly magasan leledzik fölöttünk, hogy ebbéli igyekezetünk nagy valószínűséggel kudarcot fog vallani. Azt hittük balgán magunkban, hogy saját magát viasszal eltömött fülű Odüsszeuszként aposztrofálva az a szint, amit túlhaladni bajos. De sikerült. Jelentjük, Csák miniszter kilépett a térből és időből, s ekképp az általunk eddig ismert Univerzumból is valami olyan, az ősrobbanás előtti múltba, ahol csak a tiszta energia létezett, még az anyag megszületése – ami maga után vonta a tér és idő keletkezését vagy fordítva – előtt. Időtlen és anyagtalan, csak azt nem tudjuk, akkor miből van a kacorkirályos bajusza.

Mindemellett szellemiségében egy Kungfupanda ő, a keleti titokzatos misztikum hordozója, és itt kapcsolódik Kásler sámánizmusához, vagy pediglen az a nagybüdös helyzet, hogy egyik sem tudja, mi a rossebeket is beszél. Hogy ne érjen az a vád, én sem, idézem ennek a friss miniszteres urunknak az újabb delírjét, hölgyek, urak, íme: „A polgári kormányok döntéseinek kilencvenöt százaléka a négy örök, tértől és időtől független emberi jót szolgálja. Ez a kötődés, azaz a valahová tartozás legmélyebben élő emberi szükséglete, a gondoskodás képessége, az egyensúly, valamint a béke és a biztonság igénye. Azt szeretnénk, hogy minél több ember, minél több magyar részesedjen az emberi jókból”.

Közbevetőleges megjegyzésünk így első ránézésre annyi volna fennkölten: édesfaszom. Ez többes számban hülyén hangzana, és máris megállapítható, mi is lehetnénk miniszterek, ilyenekre mi is képesek vagyunk ugyanis, csak meg kellene tudnunk, mit kell szívni a gyönyörökhöz. Máshonnan nézvést, és tekintetünket mind az összes miniszterekre kiterjesztve megállapítjuk, mind ilyen, vagy legalábbis igyekszik ilyen lenni. Mert mindegyik kivétel nélkül beszéli a pátosztól csöpögő ökörségeket. Ám Csák miniszter ebben a versenyben most élre tört, és orrhosszal vezet a többi előtt, például a nagyvilágban leidiótázott Nagy Márton, gazdaságis miniszter előtt is, ami azért már delikát.

Azt tesszük egyébként, hogy komolyan igyekszünk végig gondolni Csák miniszter mondandóját, és előttünk, a szemünk előtt leledzenek a téren és időn kívül álló mimagyarok mind asztráltesként lebegve valami trutymóban, amit a Fidesz, és az ilyen filozófusok teremtettek. Nem akarnánk azonban most és itt Sheldont játszva a fizika, sem Aquinói Tamás nézőpontjából a metafizika, sem a már emlegetett Kungfupanda alapján a jin és a jang dialektikáját segítségül hívva értelmezni mindazt, amit – és ezt nem győzzük hangsúlyozni – Csák miniszter delirál, mert tudjuk az eredőjét, ami ez: amíg az országnak az a fele, amelyik általuk lehülyítve valóban elhiszi ezeket a kamu dumákat, addig nyomni fogják.

Innen nézvést tehát a végtelenségig, de legalábbis 2060-ig, amíg Orbán nagyvezér álmai szerint iránytani fogják az országot mind az ilyenek és a még ilyenebbek. Ennyi egyébként éppen elég Csák miniszter legújabb bölcsességéről, de csüggedni egyáltalán nem kell. Elnézve a manust, van pótlás benne, mert egyrészt elborzadva, másrészt az indiánokból bennünk maradt, a degeneráltakat ámuló csodálattal tisztelő ösztönnel várjuk, mi jöhet még. Minden. Is. Addig azonban újra az eszünkbe idézve a minisztertől ezúttal hallott ökörségeket, hozzátesszük a szintén tőle hallott toldást, miszerint ez az egész a Fidesz filozófiája, és akkor megnyugszunk a rácsaink mögött, hogy már ilyen is van. Áldás, békesség.