Donáth Anna javaslata

Posted by
 Magyaur blog

>Mi a demokrácia lényege? Hogy ne lehessen egyetlen politikai-gazdasági-egyházi intézménynek sem kizárólagos hatalmi monopóliuma! A polgári-liberális demokrácia nem más, mint a hatalmi elit teljhatalmának és szuverenitásának korlátok közé szorítása választásokkal, a végrehajtó hatalom (=kormány) országgyűlési, bírói és a média általi ellenőrzésével. Ezzel áll szemben a „vezérelv”, amely valamilyen létező; vagy létező, de eltúlzott; vagy egyszerűen kitalált vészhelyzetre hivatkozva korlátlan hatalmat biztosít az uralkodónak, illetve a mögötte álló elitnek. A vezérelvű politika nem tűri a kontrollt, mert vagy „Isten kegyelméből”, vagy a mögötte álló „homogén társadalom” fikciójából indul ki. Ezért gyűlöli minden vezérelvű politika az „egységes nép-nemzetnek” már a létükkel is ellentmondó kisebbségeket, önkormányzatokat és civileket… no meg a kívülről érkező „belügyekbe való beavatkozást”.

Most ott tartunk, hogy az Európai Unió megelégelte a vezérelvű orbáni rendszer Unió-, és demokráciaellenségét és csak szigorú ellenőrzés mellett adna pénzt. Mivel csak a pénzosztogatáshoz, de az ország hosszú távú érdekeit szem előtt tartó kormányzáshoz nem értő Orbán-kormány elvesztette az adójukat közös kasszába fizető európaiak bizalmát, ezért Donáth Anna az alábbi javaslattal próbálta menteni a menthetőt, hogy: “a pénzekre végre közvetlenül /az Európai Unió-nál/ is pályázhassanak az önkormányzatok, a helyi vállalkozók és a civil szervezetek!”

Bárcsak lenne foganatja a konstruktív javavaslatnak, de ismerve Orbán Viktor beállítottságát ennek vajmi kevés az esélye; emlékezzünk a Norvég Alap históriájára! Inkább veszni hagyja a pénzt, csak ne kelljen osztoznia rajta („Ó borzalom!”) a kormánytól független civilekkel…