Szellemi mélység

Posted by

Győri Márton
>Nem szeretem az ellenzéket szídni, mert ebben az egyszólamú politikai dimenzióban ami nálunk régóta uralkodik, én ezt tulajdonképpen egy oximoronnak vélem, de sajnos tényleg azt kell mondjam, hogy az a szellemi mélység, vagy épp az a kiüresedett szellemtelenség, amelybe az ellenzéki pártok mára jutottak, eliminálja bármiféle változás lehetőségét.
Ilyen butácskán egyszerűen képtelenség lesz a jövőben is akár csak a legcsekélyebb módon ellen tartani a NER rideg gőzhengerének. Valós, mély, szofisztikált és igazi tartalmi konzisztenciák híján, ez az út csupán a teljes politikai kiüresedéshez vezet, politikai pszeudo-perfomance csupán.

Címkép: Ellenzéki összefogás. Megjelent itt: kapost