10 + 1 Tény Mihail Gorbacsovról

Posted by
Kert Attila
1. 1931. március 2-án született egy Privoljeve nevű faluban, teljes neve Mihail Szergejevics Gorbacsov. Apja harcolt a második világháborúban, ő akkoriban kombájnos-segédként dolgozott. Később jogi, majd jóval később agrármérnöki diplomát is szerzett. Lenin óta ő volt az első szovjet pártfőtitkár, akinek jogi diplomája volt.
2. 1985. március 10-én választották a kommunista párt főtitkárává, azután, hogy gyors egymásutánban meghalt három elődje: Brezsnyev, Andropov és Csernyenko – a szovjet „gerontokrácia” megtestesítői. Állítólag Adrej Gromiko külügyminiszter – Mr. Nyet, Brezsev és utódai Lavrovja – javasolta, hogy egy újabb öreg szivar helyett jöjjön egy fiatal. Gorbacsov 54 évesen a Szovjetunió valaha volt legfiatalabb elsőszámú vezetője lett.
3. Rögtön megválasztása után megalapozta páratlan – és máig tartó – hazai népszerűtlenségét: 1985-ben rendkívül szigorú alkoholtilalmat vezetett be. A súlyos mértéket öltő alkoholizmust nem sikerült felszámolnia vagy csökkentenie, viszont táptalajt adott a feketézésnek és vele szembeni gyűlöletnek.
4. Egy évvel később beleszaladt a történelem legsúlyosabb polgári atom-katasztrófájába. Ahogy a Csernobil című – ritkán használom ezt a szót, de itt indokoltnak érzem: zseniális – sorozat bemutatja, az atomerőműben történt robbanásban az egész szovjet világ összes stupiditása, diszfunkiciója és hazugsága szerepet játszott; következményei pedig a rendszer összes hibáját és embertelenségét felszínre hozták.
5. 1986-ban Budapesten is járt. A mai sajtóban azt írnák, popsztárokhoz mérhető lelkes fogadtatásban részesült. Az mindenesetre biztos, hogy elég nagy hajcihő volt, amikor feleségével, Raisszával végig sétáltak a Váci utcán. Gorbacsov szeretett volna a reformjairól egy fesztelen gondolatébresztő beszélgetést – ma úgy mondanánk, workshopot – tartani a magyar párt vezetőivel, ezért meghívatta magát a Politikai Bizottság ülésére. De Kádárnak nem nagyon tetszett, hogy a szovjet főnök a beosztottjaival is akar beszélgetni, ezért megtiltotta a PB tagjainak, hogy megszólaljanak az ülésen. Ami aztán így igazán fesztelenre sikeredett a kérdezgető Gorbacsovval és a megszeppent diákként hallgató magyar fejesekkel.
6. Nevéről azoknak, akik a szocialista világban éltek, két szó jut eszébe: a peresztrojka és glasznoszty. Előbbi szó szerint újjáépítést jelent, és a szocialista gazdaság megreformálását, egyfajta szocialista piacgazdaság bevezetését jelentette – azt, amivel magyar elvtársai már két évtizede próbálkoztak, több-kevesebb sikerrel. A glasznoszty pedig (szó szerint nyíltság) azt jelentette, hogy szabadabban lehet beszélni. A személyi kultuszról, a második világháborúban, Sztálin elkövetett és addig elhallgatott bűnökről, a kitelepítésekről, a lagerekről, a gyilkosságokról, a korrupcióról és így tovább. A történészek, a művészek és az újságírók addig a Szovjetunióban soha nem látott szabadságot kaptak – és éltek is vele: betiltott írók publikálhattak, történészek kutatták a levéltárakat, a lapok meg minderről rengeteget írtak. A változás szele még a Scorpions nevű német rock együttes tagjait is megcsapta, illetve megihlette, akik a szovjet változásokon fellelkesülve írták meg mindmáig legsikeresebb számukat (amellyel egyben a zeneileg tökéletesen érdektelenné váló szórakoztatóipari vállalkozássá válás útján is elindultak), a Wind Of Change-et
7. 1988-ban véget vetett a tíz éves afganisztáni kalandnak és kivonta a szovjet csapatokat Afganisztánból. Erre a háborúra azt is szokták mondani, hogy a Szovjetunió Vietnámja: a Nagy Vörös Hadsereg (akkor még valóban) korszerű fegyvereivel és hatalmas létszámával képtelen volt a számára szokatlan földrajzi körülményekhez kiválóan alkalmazkodó gerilla-hadviselést folytató mudzsahedek legyőzésére. A tíz éves háború óriási gazdasági károkat okozott a Szovjetuniónak és rettentő sok áldozatot követelt: becslések szerint 15 ezer szovjet katona vesztette életét. (Igaz, az Ukrajna elleni háborúban elesett orosz katonák számát „mindössze” fél év után már 80 ezerre(!!) becsülik. A kivonulás után keletkezett hatalmi vákuumnak nagyon súlyos és máig ható következményei lettek, beleértve 911-et és a mostani – amerikai kivonulás utáni – állapotokat.
8. Miközben a nyugati világban máig rendkívül népszerű, széles látókörű államférfiként és történelmi személyiségként ünneplik, hazájában haláláig a gyűlölet volt osztályrésze. Ennek oka az, hogy miközben a világpolitikára és saját rendszere politikai átalakítására fókuszált, a gazdasággal nem tudott mit kezdeni, és szörnyű válságba taszította az országot. Míg a Nyugat a civilizált tárgyalópartnert látta benne, akivel partnerei véget vetettek a hidegháborúnak; hazájában az emberek azt tapasztalták, hogy a korábbi évek megszokott – szegény, despotikus, igazságtalan stb., de mégis: kiszámítható – világát létbizonytalanság, infláció, munkanélküliség és elképesztő anyagi különbségek váltották fel. Míg a volt szocialista országokban (a legtöbben) azt az embert látják benne, aki lehetővé tette – vagy legalábbis nem akadályozta meg – kiszakadásunkat a szovjet blokkból, a nacionalista oroszok (és persze hazai rajongóik) a világbirodalmat szétverő gonosztevőt. Maga Putyin is közismerten a század legnagyobb geopolitikai tragédiájának nevezte a Szovjetunió szétesését.
9. 1991-ben a párt konzervatív vezetői puccsot kíséreltek meg ellene, de a puccs elég bénán sikerült és gyorsan elbukott. Ebben nagy szerepe volt a moszkvai párttitkárnak, bizonyos Borisz Jelcinnek, aki hősies fellépésével a puccsisták ellen tudta fordítani a közhangulatot. Aztán nem sokkal később orosz elnökként „kiszervezte” Gorbacsov alól a Szovjetuniót.
10. Politikusi bukása után egyfajta közéleti-történelmi celebként élte életét, kihasználva a Nyugaton töretlen népszerűségét. Rendes gázsiért előadásokat tartott, pódiumbeszélgetéseken és tévéshow-kban vett részt, dokumentumfilmekben és könyvekben szerepelt; sőt, még tévéreklámokat is vállalt.
+1 Tegnap (kedden), 91 éves korában meghalt. Ezzel a hidegháborúnak véget vető, és az azt követő békés korszak (ami éppen most ér véget) alapjait letévő nagy (szerintem bátran történelminek is nevezhető) politikus-csapatnak – Reagan, idősebb Bush, Teacher, Kohl és talán még Mitterand – így már egyetlen élő tagja sem maradt, ő távozott utolsóként.
Címkép: Reagan és Gorbacsov Reykjavikban