Szakértelem vagy hozzáértés

Posted by

 Csikvári F. András

A különbség óriási, könnyen lehet, hogy a következő nagy társadalmi mozgások ennek a két fogalomnak a különbsége mentén fognak kitörni. A szakértelemhez papír kell, ergo iskola, de nem kell hozzá józan ész. A hozzáértéshez nem feltétlenül kell papír, de szükséges a józan ész.

A mai modern államigazgatás annyira elbürokratizálódott, hogy szükséges, hogy szakértők intézzenek mindent. A fő baj nem az, hogy a rendszer áttekinthetetlen, és csak a saját logikája mentén képes működni, hanem hogy egy idő után esély sincs a megváltoztatására. Definició-szerű, hogy ebben a technokrata rendszerben a szakértő nem lehet hozzáértő.

Szakértő már csak a szakértő gyereke lehet, mert csak ők képesek a megfelelő iskolát kiválasztani és megfizetni a gyerekeiknek. A társadalmi mobilitás leáll. Gyűlik a kintrekedtek és lecsúszottak mérge, sőt gyűlölete. Ez jellemző a mai amerikai társadalomra. Ennek a jelzése, egyelőre csak jelzése, volt Trump elnöksége, akiben szószólót láttak például a lecsúszott fehér munkásosztály tagjai – szemben a Hillary Clinton féle establishment képviseletével. Ma az USA-ban általánosnak tekinthető a szövetségi kormánnyal szembeni elégedetlenség.

Hadd hozzak egy példát a jobb érthetőség kedvéért George Friedmantól. Ő említi a Vihar a csönd előtt című könyvében, hogy ma a Legfelsőbb Bíróság mindegyik tagja a Yalen vagy a Harvardon végzett, mint a jogtudományok szakértője, pontosabban mindegyikük a jogról folytatott technikai viták szakértője. Politikai tisztséget egyik sem töltött be életében, soha nem vezettek sem céget, sem farmot. Ezek után pontosan előre látható, hogy milyen döntéseket fognak hozni. Nem feladatuk a józan ész beemelése a rendszerbe.

Várható, hogy a következő nagy társadalmi átalakulás egyben a józan ész forradalma is lesz.

Címkép: Diplomás lányok a 40-es években