Ideje, hogy megtudd, ki volt Horthy 1934-ben

Posted by

Politzer Tamás
>Ingyenes háztartási közmunkát végzek: portalanítom a könyvespolcokat, a könyveket,
magyarul port törlök. Nicsak, mi van itt. Egy 1934-es kiadású Rendőrségi zsebkönyv. A
címlapján majdnem ugyanolyan címer, mint a mai. Lapozgatok a „budapesti útmutató és
címtár”, 370 oldalas könyvecskében, mielőtt a portörléshez látnék.
Tíz oldalon sorolja a silabusz a főkapitányság hivatalait. Ilyeneket: cselédügyek, cselédszerzők
nyilvántartása; elmebeteg ügyek; fuvaroskocsik nyilvántartása; gyalogtartalék; hordár ügyek;
kártyaengedélyek; kordonátlépési engedélyek; kíntorna engedély; könyöradománygyűjtési
engedélyek; közszolgák ügyei; lőporengedély; mozi ügyek; ószeres ügyek; színházi ügyek;
toloncház… A Mosonyi utcában működött akkortájt a közveszélyes munkakerülők felett
ítélkező járásbíróság. Több hivatalt nem emelek ki, mert még kedvet kap valamelyik egyéni
képviselő és javaslatot tesz valamelyik aktualizálására…Annyit mégis kiemelek, hogy a
toloncházat a Mosonyi utca 9. alatt találhatta meg Varga Ágoston rftörm., akinek neve
tintaceruzás kézírással szerepel a könyvecske belső borítóján.
Böngészem az utcajegyzéket: az akkori főváros utcáinak és tereinek száma 1907. Az egyik
leghosszabb a Szt. Gellért tértől a Kelenföldi pu.-ig nyúló Horthy Miklós út, hossza 2880
méter. Van még Horthy Miklós körtér és Horthy Miklós bástyasétány. Utóbbi a Bécsi kaputól
a siklóig tartott.
Ha a Horthy Miklós úton, körtéren vagy bástyasétányon a Molnár főtörzs által lefülelt,
elfogott gyanús egyén esetleg nem tudta volna, ki az a Horthy Miklós, a főtörzs úr kimerítő
információval szolgálhatott, mert az útmutató tizenegyedik oldalán ez áll:
„Magyarország kormányzója: vitéz nagybányai Horthy Miklós őfőméltósága, a vitézek
főkapitánya, cs. és kir. kamarás, a katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjének, a magyar
érdemkereszt nagykeresztjének, a hadidíszítményes II. o. katonai érdemkeresztnek a
kardokkal, a hadidíszítményes Lipót-rend lovagkeresztjének a kardokkal, a hadidíszítményes
III. o. Vaskorona-rendnek a kardokkal, a hadidíszítményes III. o. katonai érdemkeresztnek a
kardokkal, a bronz katonai érdeméremnek a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a
bronz katonai érdeméremnek a piros szalagon, a Károly csapatkeresztnek, a sebesülési
éremnek egy sávval, a II. o. tiszti katonai szolgálati jelnek, a Jubileumi emlékéremnek a
fegyveres erő számára, a Katonai jubileumi keresztnek, az 1912/1913. emlékkeresztnek, az
olasz Annunziata Rendnek, a souverain máltai katonai lovagrend nagykeresztjének, a lengyel
Fehér Sas-rendnek, a görög Megváltó Rend nagykeresztjének tulajdonosa, a Johannita-rend
díszkommendatorja, az I. o. porosz királyi Vaskeresztnek, a II. o. porosz királyi
Vaskeresztnek, a II. o. porosz királyi vörös Sas-rendnek a kardokkal, a III. o. porosz királyi
koronarendnek, a II. o. Bajor szt. Mihály-rendnek, az Ottomán császári Imtiáz-éremnek a
kardokkal, az Ottomán császári Vas félholdnak a II. o. és III. o. Medjidijeh-rendnek, a II. o.
belga koronarendnek, a II. o. Montenegroi Danillo-rendnek a csillaggal, a Montenegroi
Jubileumi éremnek, az eszt szabadságkereszt I. osztályának, az albán Besa-rend
nagykeresztjének és az eszt Vöröskereszt emlékjelvénye I. osztálya első fokozatának
tulajdonosa.”
Elég fárasztó volt nekem ezt szóról-szóra kimásolni, minden elismerésem Molnár főtörzsé,
aki bizonyára könyv nélkül fújta a felsorolást. Hiába lapozok, hiába keresem, arra nincs adat,
hogy a temérdek cím, rang, kitüntetés birtokosa kitől vette vagy kapta a fehér lovat ?
1934 ! Még jó tíz éve volt eztán a plecsni és cafrang tulajdonosának újabbakat faszolni.
Én is beírnék a listába egyet, de az olyan lenne, hogy a net-es nyomdafesték is pirulna…
Ezt a zsebkönyvet nem porolom le… Remélem nem kerülök emiatt a toloncházba…