VESZÉLYES MUNKAHELYEK

Posted by

Kocsis L. Mihály

(Az előrejelzések szerint az időjárási helyzet utólag fokozódik!)„Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve. Ebben az esetben a hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, egyéni védőeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani. A veszélyforrások elleni védekezés módját a jogszabályok és szabványok keretein belül a munkáltató köteles megállapítani.” És így tovább és így tovább. Hosszan, szakszerűen! Munkakörülmények, munkavégzési időtartam, megfelelő szakképzés és létszám, optimális feltételek, az egyedül végzett munka tilalma, a munkavédelmi szabályok szigorú megtartása. „Speciális szabály az egyedül végzett munka tilalma. A munkavédelmi törvény szerint, ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. A jogszabály a munkáltató feladatkörébe utalja az ilyen munkaterület kijelölését, azonban a munkavédelmi jogszabályok is meghatároznak konkrét eseteket…” (Idézet az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. honlapjáról)

Mindezt azért szeretném most idézni, mert első helyre került a veszélyes munkahelyek sorában az Országos Meteorológiai Szolgálat.