Mit kell tudni a Stádium 28-ról?

Posted by

A 28 MTA tag és MTA doktor 2016. október 14-én az MTA elnökének megküldött nyílt levele alapján Lovász László több sajtónyilatkozatban is úgy foglalt állást, hogy az MTA nem foglalkozik politikai kérdésekkel, ugyanakkor érdekelt a társadalmi kérdések megvitatásában. 2016. október 26-án Lovász László személyesen is fogadta a 28 levélíró három delegáltját (Kertész Jánost, Laki Mihályt és Sarkadi Balázst) egy kötetlen, mintegy egy órás beszélgetésre, amelyen egy részletesebb, írásos javaslatot is átadtak az elnöknek. Lovász László a beszélgetést követően részletes tájékoztató levelet írt a nyílt levél aláíróinak. A nyílt levél aláírói 2016. december 2-án az MTA Klubban tartottak megbeszélést a további szakmai munka lehetőségeiről. A beszélgetésen dominált az a vélemény, hogy a levélírók az MTA-val lehetőleg együttműködve, de akár avval párhuzamosan is igyekeznek társadalmi jelentőségű kérdésekkel, elsősorban azok tudományos vetületeivel foglalkozni, folyamatosan felvetni a súlyos, égető társadalmi problémákat. Ennek érdekében létrehoznak egy civil kezdeményezést, amelyet „Stádium 28” körnek, az MTA köztestületi tagok társadalmi fórumának neveznek el. A javaslatok szerint a kör rendszeres (egy-két havonkénti) üléseket tervez, a jövő hónap során kialakítja saját informatikai és esetleg szervezeti hátterét, a Facebookon megjelenő fórumot tervez működtetni, és bevonja a lehetséges aktivitásokba a levélhez kapcsolódó petíció több mint 200 köztestületi tag aláíróját. A kör tagjai szakmai témákat javasolnak, ezekkel kapcsolatban kiadványokat, állásfoglalásokat, vitákat, nyilvános fórumokat terveznek. Alapító tagok

Ács Pál irodalomtörténész az MTA doktora
Bazsa György fiziko-kémikus az MTA doktora
Csányi Vilmos etológus az MTA rendes tagja
Erdélyi Ágnes filozófus az MTA doktora
Erős Ferenc pszichológus az MTA doktora
Falus András biológus az MTA rendes tagja
Ferge Zsuzsa szociológus az MTA rendes tagja
Györfi László matematikus az MTA rendes tagja
Jánossy András fizikus az MTA rendes tagja
Juhász István matematikus az MTA rendes tagja
Kardos Julianna vegyész az MTA doktora
Katona Gyula matematikus az MTA rendes tagja
Kertesi Gábor közgazdász az MTA doktora
Kertész János fizikus az MTA rendes tagja
Kornai András matematikus, nyelvész az MTA doktora
Krausz Tamás történész az MTA doktora
Laki Mihály közgazdász az MTA doktora
Mellár Tamás közgazdász az MTA doktora
Nagy László orvos-biológus az MTA rendes tagja
Radnóti Sándor esztéta, filozófus az MTA doktora
Sali Attila matematikus az MTA doktora​
Sarkadi Balázs orvos-biológus az MTA rendes tagja
Solymosi Frigyes kémikus az MTA rendes tagja
Somlai Péter szociológus az MTA doktora
Szalai Erzsébet szociológus az MTA doktora
Tóth Bálint matematikus az MTA doktora
Váradi András biokémikus az MTA doktora
Vicsek Tamás fizikus az MTA rendes tagja