Győr sokkal-sokkal többet érdemel

Posted by

Nem láttam/olvastam a győri városi főépítész (még pontosabban: a Győri Polgármesteri Hivatal főépítészi osztályának vezetője), Szaksz Vince munkaköri leírását, ekként csak sejtem, hogy az ő felelősségi és hatáskörébe tartozik a többi között Győr-Moson-Sopron vármegye székhelyének a városképe is. Tekintettel az Infovilágon az utóbbi öt-hat évben a csak Győrről megjelent városképi írások sokaaságára, kezdetben a legnagyobb jóhiszeműséggel még azt gondoltuk (miként ez egy normális ország normális sajtókörülményei között bevett szokás), hogy az illetékeseket beszélgetésekre, interjúkra fölkérő leveleinkre legkésőbb egy-két héten belül választ kapunk.

Csakhogy Győrött másként járnak az órák! Győrött más szabályok/szabálytalanságok érvényesülnek: mintha Győr nem is Európában lenne, hanem valamelyik banán-diktatúra hetvenhetedik rangú települése lenne. Mintha Győr nem 750 esztendő óta lenne város olyan történelmi, városképi értékekkel, amelyeknek csak a töredékére is mellét döngetné a büszkeségtől a világ sok-sok városának vezetése.

Sajnos, Győr nem kívánja figyelembe venni a többi között a sokat tapasztalt, világot járt újságíró észrevételeit, véleményét éppúgy, miként azokét sem, akikről tudható, hogy nem az éppen regnáló, mindenhatónak és örökéletűnek hitt párt színeit lobogtatják, hanem pusztán a megtapasztalt, fényképeken megörökített valóságot kívánják ütköztetni a szakemberek véleményével. Csakhogy – az újságíró tapasztalatai szerint – ennek a gyakorlatnak már jó ideje vége Győrött. Bizonyíték rá, hogy az előző polgármester szárnyai alatt megbújt Révi városi főépítész már a hivatali utódnak is sok volt a maga kevésségével, és „kirúgta”.

„A városába szerelmes új főépítész” (miként a helyi hírmondó beharangozta), Gyimóthy Ákos kezdetben hajlott volna az Infovilág interjú-fölkérésére, aztán feltehetően valaki figyelmeztette a lap feltételezett (!) pártállására, és gyorsan lemondta a találkozót. Gyimóthy viszont nem maradt sokáig, Az ám, egy év elteltével “kiszerelmesedett” a városból, otthagyta a főépítészi asztalt… Jöhetett hát az utóda, Szaksz Vince, akinek ugyancsak udvarias levélben fölajánlottuk a kérdezz-feleleket (fölkészülése céljából még a kérdéseinket is elküldtük neki), de ő – föltehetően bizonyítván abszolút hűségét az „udvarhoz” – már válaszra sem méltatta lapunkat.

Ha ilyen a Bécsi-kapu téri ikerház kapualja, akkor milyen lehet belül? Egyelőre titok…

Pedig, ha tudta volna, hogy Borkai utóda, az orvos-professzor, a papagájairól és kakasáról elhíresült dr. Dézsi Csaba András szerfölött rokonszenves entrée-vel mutatkozott be a szerkesztőségünknek. 2020. március 14-én 15 óra 19 perckor ezt a levelet küldte, miután az alpolgármesterének írt levelünkre nem jött válasz:

„Köszönöm, hogy megkeresett. Sajnálom, egyben elnézését kérem, hogy alpolgármester úr nem reagált a megkereséseire. Beszélek vele, hogy ez miért történt így. A levélben szereplő írásaiban áldatlan állapotok láthatók egyes épületekben. Ez egyértelmű.  Bármi kérdése van, készséggel állok rendelkezésére. Kérem, hogy Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztossal szíveskedjen a jövőben személyesen felvenni a kapcsolatot a következő telefonszámon: +36 30 8…… Köszönettel dr. Dézsi Csaba András polgármester”.

Hetvenöt méterre a Bécsi-kapu téri saroképülettől: Szabad Sajtó utcai (valamikori Szél közi) „csendélet”: a Király utcai Napóleon-ház hátsó traktusa.

Mindezek után abban bízott az Infovilág szerkesztősége, hogy attól kezdve megy minden, mint a karikacsapás. Tévedtünk, nem ment, bár Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos nagyon szép, udvarias levelekben válaszolt az újságírói kérdésekre, ám semminemű konkrétumot sem sikerült megtudnunk tőle. Így aztán a levelezés kihunyt.
A Borkai-féle adriai hajókázás után országosan ismertté vált dr. Rákosfalvy Zoltánnal sem boldogult az Infovilág. Az ő személye akkor lett érdekes lapunk számára, amikor kiderült, hogy Győr legszebb barokk terén, a Bécsi-kapu téren álló 1–3. számú ingatlan az ő tulajdoni körébe került. Dr. Rákosfalvy az egyik alapítója a Püspökvár Kft.-nek, ami az elképesztő állapotba jutott ingatlant tulajdonolja. Azért, hogy csak kevésbé rontsa a barokk tér képét, patyomkin-paraván mögé bújtatta. Szeretnénk tudni, ki az, aki végtelen időre szóló engedélyt adott az ingatlannal foglalkozó Püspökvár Kft.-nek a barokk városkép ilyetén, minősíthetetlen csúfítására. Az ám, nehogy kilógjon a sorból, dr. Rákosfalvy sem válaszolt lapunk kérdéseire:

– szándékában áll-e az Ön által vezetett kft.-nek (mint tulajdonosnak) felújítani a Győr, Bécsi-kapu tér 1–3. alatti ingatlant?

– folyik-e ott érdemi felújítási (műemlék-védelmi) tevékenység?

– miként kívánja hasznosítani azt az iker háztömböt?

A Napóleon-ház Király utcai homlokzata: itt szállt meg I. Napóleon 1809. augusztus 31-én. Manapság aligha tenne ilyet, látván az egykor szép épület állapotát…

Így aztán a szépséges barokk környezetben, a győri végvár egyik kitűnő állapotban megmaradt sarokbástyájának támaszkodó sarokingatlan továbbra is titokzatos burkában várja: összedőljön-e vagy tovább dacoljon az idővel?

Közben tavaly Győr megemlékezett arról, hogy 750 éve kapott szabad királyi városi rangot. Akkor emelték ezt a beszédesen “szerény” obeliszket városháza elé; szöveges része a városháza felé néz, hogy az ottani első ember bármikor rápillanthasson, növelvén közismert szerénységét:

Az infovilágban megjelent cikk felsorolja azt a 209. írást, amely a győri ingatlanok állapotával foglalkozik.
Érdekes megtekínteni: https://infovilag.hu/gyor-sokkal-sokkal-tobbet-erdemel/

Címkép: Győr, Szabadsajtó utca