Nem leszünk kétértelműek

Posted by

 David Pressman amerikai nagykövet nyilatkozata a szenátus külügyi bizottsága előtt

Elnök úr, rangidős képviselő úr, a bizottság tisztelt tagjai, megtiszteltetés számomra visszatérni ebbe a bizottságba az elnök jelöltjeként az Egyesült Államok magyarországi képviseletére. Hálás vagyok Biden elnök úrnak és Blinken miniszter úrnak a lehetőségért, hogy megerősítés esetén csatlakozhatok
a budapesti nagykövetségen dolgozó kivételes köztisztviselői csapathoz egy rendkívül összetett időszakban és kiélezett helyzetben. Mint tudják, növekvő tekintélyelvűséggel, a demokrácia leépítésével találkozunk világszerte. Vlagyimir Putyin – ismét – megtámadott egy szuverén, demokratikus szomszédot, semmibe véve a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, és kihívást intézett az intézményekhez, amelyeket az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsát is beleértve korábban én is az Egyesült Államok nagyköveteként szolgáltam. Még ahhoz képest is, hogy karrierem nagy részét azzal töltöttem, hogy az emberiség legrosszabbjaival foglalkozzak – nemzetbiztonsági fenyegetések, emberi jogi visszaélések és háborús bűnök – a Putyin által Ukrajnában folyamatosan elkövetett vérengzés megdöbbentő.

De ahol Putyin gyengeségre számított, ott erőt talált. Az ukrán nép bátorsága és elszántsága – egy korábbi elnök szavaival élve – “meggyújtotta a remény gyertyáját…[emlékeztetve] a világot arra, hogy még mindig vannak bátor szívek, akik szembeszállnak az igazságtalansággal”. Amikor Reagan elnök ezeket a szavakat mondta, Magyarországról és a magyarokról beszélt, akik, mint ma ukrán szomszédaik, mindenütt inspirálták az embereket bátorságukkal, a magyarságukkal, a demokrácia iránti vágyukkal, a szabadság iránti szomjúságukkal. 1956 októberében a magyar férfiak és nők kivonultak az utcára, hogy szembeszálljanak a szovjet elnyomással, és követeljék a jogot, hogy maguk dönthessenek sorsukról. Tették ezt annak tudatában, hogy bebörtönözhetik, megkínozhatják vagy megölhetik őket.
Bátorságuk megváltoztatta Magyarország és Európa sorsát, és inspirálta az egymást követő generációkat,
akik úgy döntöttek, hogy életüket a méltóság és a szabadság előmozdításának szentelik. Beleértve engem is. Akár a kormányban szolgáltam, hogy nemzetünk érdekeit előmozdítsam a Biztonsági Tanácsban, akár a kormányon kívül az emberi jogok védelmében dolgoztam, mindig is arra törekedtem, hogy azokat az alapvető értékeket szolgáljam, amelyek nemzetünket kivételessé teszik. Megerősítésem esetén ezt az érdekeink és értékeink iránti szenvedélyt képviselem  magyarországi nagyköveti munkámban is.
Magyarország régi barátunk, szövetségesünk és partnerünk, amely jelentős mértékben hozzájárul a közös erőfeszítésekhez, biztonsági célkitűzéseinkhez, mint például a terrorizmus, a nemzetközi bűnözés és a fegyverek elterjedése elleni küzdelem. NATO-szövetségesként Magyarország támogatja a NATO keleti szárnyának védelmére irányuló erőfeszítéseket ebben a kritikus helyzetben. és partnerünk a világ minden táján jelentkező kihívások kezelésében, többek között a NATO-ban, Afganisztánban, Irakban és a Balkánon. Magyarország több száz amerikai vállalatnak is otthont ad, és nemzeteink polgárai gazdag és növekvő kulturális, oktatási és tudományos együttműködésben, csereprogramokban vesznek részt.

Magyarország NATO-szövetségesként és az Európai Unió tagjaként is csatlakozott a világhoz, elítélte Putyin indokolatlan és brutális ukrajnai háborúját, és végül támogatta az európai uniós tagállamok
erőfeszítéseit, hogy súlyos árat szabjanak Putyinnak. Magyarország visszafogottsága azonban ebben a folyamatban, valamint Oroszország és Kína nyilvánvaló befolyása Magyarországra – és a kormányára – komoly aggodalomra ad okot. Nemcsak az Egyesült Államok vagy Európa érdekei, hanem a magyar emberek miatt is. Ha beigazolódik, akkor a küzdelem Moszkva és Peking rosszindulatú befolyása ellen, valamint a Putyin által választott háborúra adott közös válaszunk megerősítése lesz a legfontosabb prioritás.
A magyarországi demokráciát fenyegető veszélyek valósak, és megérdemlik határozott figyelmünket. Az emberi jogok, a médiaszabadság és a jogállamiság nem csupán “jó, ha vannak” Magyarországon. Ezek az alapjai a demokrácia és a szabadság fenntartásának – és az emberek igényeinek,  mivel legalapvetőbb szükségleteiknek kielégítését szolgálják. Ma Magyarországon e területek mindegyikén mélyen aggasztó tendenciákat látunk. Ha megerősítést kapok, támogatni fogom ezen alapvető jogok védelmét célzó erőfeszítéseket a  transzatlanti értékek védelmében.
Az a lehetőség, hogy az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként szolgálhatok, lehetőség arra, hogy országainkat egymáshoz közelítsük, közelebb hozzuk egymáshoz, és elmélyítsük a gazdaságaink és népeink közötti kapcsolatokat. Nemzeteink sorsa már most is szorosan összefonódik. Egy szabad, biztonságos Európa, amelynek Magyarország szerves része, alapvető fontosságú a szabad, biztonságos és biztonságos Egyesült Államok számára. A magyar emberek túlnyomórészt úgy tekintenek magukra, mint mi: a magyarságot  a transzatlanti közösség szerves részének tekintik. Ennek a közös meggyőződésnek a megőrzése létfontosságú érdekünk.
Bármilyen nehéz kérdések előtt állunk is, nem fogjuk szem elől téveszteni közös érdekeinket,
Európa békéjének és biztonságának helyreállítását, illetve Magyarország szerepét ebben. És nem leszünk kétértelműek a szabadság és az emberi méltóság ügyének előmozdításában.
Ha megerősítenek, mindent megteszek azért, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és közelebb kerüljünk a
a demokrácia ígéretéhez. Köszönöm, hogy megfontolják. Megtiszteltetés lenne számomra, ha válaszolhatnék bármilyen kérdésre.

Gyors fordítás a DeepL program segítségével