A tipikus magyar

Posted by

Kocsis Tamás
Radnóti Miklós antirasszista díjas

>Magam ennyit teszek hozzá a gazdag gyűjteményhez  digitálisan publikált életemlékeim, a “Sub Rosa, avagy megíratlan megirandók” bevezető életrajzából.

     https://rozsalatt.blog.hu/

 “Tipikus magyar vagyok. Már apai nagyapám is a Kocsis nevet viselte, a Krasznahorka büszke vára melletti, zömmel magyarok lakta Dernőn – nagy adag szlovák vérrel az ereiben. Nagyanyám ugyanott tősgyökeres magyar volt Dobos névvel. Anyai nagyanyám Deutsch nevű német keresztény őseit a Habsburgok telepítették hozzánk, férje pedig dr. Klein József, a hite tanításában mindmáig kötelező irodalomnak számító gödöllői tudós főrabbi lett, aki haláláig (1928) bejáratos volt az ottani kastélyba Ferenc Józsefhez, majd Horthyhoz. Mind a négyen magyarnak vallották magukat írásban és szóban, már akkor úgy, ahogyan később Illyés Gyula oly pontosan megfogalmazta.”

Ahogyan ő vallotta: “Az a magyar aki annak vallja magát. -függetlenül születési helyétól, jelenlegi lakóhelyétől, állampolgárságától, származásától, vallásától, világnézetétól, politikai tevékenyéségtől…”

És: ami – ma megint különösképpen ne feledjük – érvényes a világ minden “Homo sapiens”-ére” a világ minden népének, nemzetének minden egyes tagjára.

Címkép: Krasznahorka vára