Gyííí! Gyííí! Hóóó!

Posted by
Simkó János
>Nagy, korszakos beszéd volt.
Talán csak Kossuth Lajos beszédeihez hasonlítható, aki olyanokat mondott például, hogy „A ki lehetetlenségbe kezd, mutatja, hogy nem képes véghez vinni a lehetőt, s nem fogja fel a valót.”
Meg azt is mondta, hogy „A hatalomnak nagy titka ebben áll: tudni, hogy mások még gyávábbak, mint mi.”
De három a magyar nemzeti igazság, úgyhogy idézném ezt is: „Ha valamely kormányszék a sajtószabadságot eltörli, cselekedeteit a közönséges ítélet alá ereszteni fél, s aki ettől fél, annak cselekedetei igazságtalanok.”
Mi sem jellemzőbb az Orbán-beszéd erejére, hogy Édeserdélyben megrepedtek a kopjafák, mellső lábuk térdére ereszkedtek az erdei vadak, a nagy mondások utáni ütemes tapsokat szokatlanul erős erdőzúgás kísérte, és az igen tisztelt hallgatóság, amely napok óta transzban várakozott a kinyilatkoztatásra, busásan megkapta, amire számított.
Nem könnyű e történeti léptékű eligazításból kiemelni részleteket, hetek, hónapok kellenek az alapos elemzéshez, feldolgozáshoz, javasolnám is hogy sürgősen jöjjön létre az Orbán-beszédet össznemzeti posztamensre helyező elemző államtitkárság, természetesen megemelt jövedelmű főispánnal az élén…
A jelöltek ott sündörögtek, bokáztak, biccentettek és vonták össze a szemöldöküket a nagy ember körül, a beszéd ritmusának és tartalmának megfelelően.
Azt is mondta a Kedves Vezető, hogy „ha Trump lenne az amerikai elnök, Merkel pedig a német kancellár, ez a háború nem robbant volna ki”. Valahonnan ismerős ez a gondolkodás: „Ha a nagyapámnak kereke volna, ő lenne a villamos…”
Ez a kerekes dolog csak azért jutott az eszembe, mert azt is megállapította, helyesen Vezérlő Csillagunk, utalva a nyugat elhibázott háborús stratégiájára, hogy „Most pedig egy olyan kocsiban ülünk, aminek mind a négy kereke defektet kapott.
Ezt érezzük itthon, persze nem illendő egy tudottan különutasnak a nyugatra mutogatnia… Pedig hajdan volt az a bizonyos Orbán vízió, a “Három szoba, három gyerek, négy kerék”, na most ebből, ha négy kerék defektes (a gumiszervizek Mészáros-tulajdonban), a három szobából kettő biztosan gumiszoba, akkor maradnak a gyerekek, akiknek oktatási és egészségügyi kilátásai nem teljesen azonosak a Lajtán-túli társaikkal – és esküszöm, nem a hegyek hiánya miatt.
A Kedves Vezető beszédének kulcsfontosságú pillanata volt még továbbá a tusványosi tíz pont bejelentése – ez egyébként némi egyházi segédlettel automatikusan a tízparancsolat helyébe lép. Ezek azok a nemzetstratégiai jelentőséggel bíró tulajdonságai Magyarországnak- a szétszálazást a tisztelt olvasóra bízom -, amelyekre alapozza majd a kormány az ország terveit 2030-ig, annak érdekében, hogy addigra az ország nettó befizetővé váljon az Unióban s nálunk legyen majd az erő, mert „Aki fizet, az rendeli a zenét”.
Na, erre a poénra már a környező erdők előző napokban móresre tanított mackói is kuncogó brummogásba kezdtek, ami barnamedvéknél egyértelműen a helyeslés jele.
Azért csak idekanyarítom azt a kossuthi megállapítást is, amely figyelmeztet, hogy „A türelmes emberek a legbékétlenebbek, s békések a legtürelmetlenebbek”. Gyanítom, lesz alkalmunk visszagondolni erre a tanításra.
Végezetül összegezném az alaposabb feldolgozásig a lényeget, mert nincs fontosabb a nemzeti lényeglátásnál:
„Az öreg székely ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak. Az öreg jól odasóz nekik:
– Gyííí!
A lovak meg sem moccannak. A székely újra odacsap az ostorral:
– Gyííí!
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsi leszáll a bakról, előremegy a lovakhoz, és észreveszi, hogy közvetlenül a lovak előtt egy óriási szakadék tátong. Erre visszamászik a bakra és így szól:
– Helyesbítek: Hóóó!”
Hát így, valahogy.
Médialógus